søndag 12. desember 2010

Likestilling - NOT!

Mannen betalte barnebidrag for to barn han hadde med sin ekskone. Da hans tidligere partner fikk et nytt barn med en ny mann og var hjemme i foreldrepermisjon, gikk hun ned til 80 prosent av sin opprinnelige lønn. Denne lønnsnedgangen gjorde at mannen måtte betale tilsammen 1900 kroner mer i bidrag hver måned for de to andre barna, skriver Aftenposten 23.nov.

Forstå det den som kan. Konsekvensen av reglene er altså at denne mannen i praksis må betale for andres barn (selv han på papiret betaler for sine egne). Reglene er i utgangspunktet kjønnsnøytrale, men rammer nesten utelukkende menn.
Blogglisten

4 kommentarer:

raagraaum sa...

Men vær også klar over situasjonen der foreldre som har inngått en frivillig avtale hvor barna er hos den ene i uka, og hos den andre for eksempel hver eller annenhver helg (ol.) - der kan i praksis den som ikke har den daglige omsorgen sluntre unna med betaling av bidrag og hvor mye vedkommende tar av sin tid til ungene.

Konrad sa...

Greit nok, men denne saken viser jo at mannens ekskone kan overføre kostnader ved det nye barnet til mannen (som altså ikke har noe med barnet å gjøre). Det er jo ran.

raagraaum sa...

Men den av foreldrene som betaler den andre kan også gå ned i inntekt, ganske frivillig, for å slippe å betale.

Anonym sa...

menn tjener mer enn kvinner!