lørdag 26. mars 2011

Adam Smiths synlige hånde

Fra arkivet:

Myndighetene har plikt til å gripe inn når det private initiativ svikter, skriver Kalle Moene 17.januar 2009. Moene siterer Adam Smith:

"Det er en viktig oppgave for regjeringen å sette i verk offentlige tiltak som ikke kan forventes å bli satt i verk av den enkelte eller av en liten gruppe. Når offentlige tiltak som er til fordel for hele samfunnet, ikke kan opprettholdes av de samfunnsmedlemmene som tjener mest på dem, må denne svikten i de fleste tilfeller bli godtgjort gjennom generelle bidrag fra hele samfunnet."
Dette ble altså skrevet av mannen som introduserte ideen om den usynlige hånd.


Keynes hadde også ideer om den synlige, faste hånd.

Ingen kommentarer: