tirsdag 15. mars 2011

Antiterrorpakke 2

Lagrer nesten sju ganger mer data enn forespeilet da loven ble vedtatt. Danmark var svært tidlig ute med å implementere EUs datalagringsdirektiv (DLD). I Danmark kalles denne ordningen for «Antiterrorpakke 2», og den går et godt stykke lenger enn det EUs direktiv krever og det som er vanlig i andre land som har innført direktivet, skriver Digi.no.


Antiterrordirektiv, synlig type. Sted: Israel/Vestbredden.

Ingen kommentarer: