fredag 11. mars 2011

Arne Johannessen: - Vi trenger ikke prinsipper

- Vi trenger Datalagringsdirektivet, ikke prinsipper, sier Arne Johannessen til Computerworld.

Arne Johannessen er leder av Politiets fellesforbund. Politiet har fått et spesielt privilegium: De kan i spesielle situasjoner bruke voldsmakt og annen integritetskrenkende (inngripende) midler. Politiets rett til å bruke vold er imidlertid kraftig innskrenket, blant annet av viktige prinsipper i den liberale rettsstaten (som vi i Norge anstrenger oss for å være). Ett sentralt prinsipp er at enhver er uskyldig til det motsatte er bevist. Et annet prinsipp er privatlivets fred. Et tredje prinsipp er at bruk av voldsmakt og andre integritetskrenkelser skal være saklig begrunnet i det enkelte tilfellet og dessuten proporsjonalt (grad/omfang av inngrep må stå i forhold til gevinsten).

Men AJ liker ikke prinsipper, særlig ikke den liberale rettsstatens prinsipper. Og snart blir han kanskje direktør for hele politietaten. Grøss.Premieidiot blir snart sjefsidiot.


Blogglisten

Ingen kommentarer: