lørdag 19. mars 2011

Stalinistene vinner frem på Blindern

Borgarting lagmannsrett har gitt Universitetet i Oslo medhold på alle punkter i professor Arnved Nedkvitne ankesak mot sin tidligere arbeidsgiver, skriver DN.

Dermed har Lagmannsretten fjernet vårt samfunns siste sikre sted for den frie tanke. Nå skal professorene underordne seg administrasjonen, og i administrasjonen er det stalinistene som herjer. Sjefsstalinist universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er naturligvis meget fornøyd. Nedkvitne-saken er toppen av isfjellet, saken er symptom på en alvorlig sykdom som ødelegger universitetet innenfra.

Det eneste positive ved dommen er: "Å ytre seg i sterkt negative vendinger overfor kolleger var ikke i seg selv tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse: Men at arbeidstaker ikke vil inngå i dialog med arbeidsgiver om konfliktene som oppsto som følge av disse ytringene, er god nok grunn for å sparke ham." (fra UA)

Det er med andre ord fritt frem å mene at instituttstyreren er en inkompetent, korrupt idiot og tulling, så lenge man stiller i møter med nevnte tulling. Vel, vel, ledelsen beholder altså balletak på professorene.

Dessuten var ikke dommerne helt enige, det er da noe.


En idiot mister jobben, men det er mange igjen på UiO, særlig slike med direktørtittel. Forskjellen er at Nedkvitne fortsatt er like kompetent (som professor), mens disse administratorene er like inkompetente som før.

Blogglisten

Ingen kommentarer: