mandag 28. mars 2011

Gardindirektivet innføres

Etter forhandlinger mellom H og Ap er det nå flertall for å innføre EUs gardindirektiv i Norge.

- Dette er en seier for personvernet, sier Erna Solberg (H). Nå får vi lovfestet at man kan trekke for gardinene når man vil, den eneste betingelsen er at det føres loggbok over når folk kommer og går, hvem som er på besøk, hvilke TV-kanaler man ser på, og hvem som snakker sammen over stuebordet. Dette er ikke overvåkning, tilføyer Solberg.

- Bare domstolene kan kreve loggboken utlevert, dette er en seier for rettssikkerheten. Dessuten skal loggboken bare oppbevares i 6 måneder, ikke 12, det går et viktig prinsippielt skille ved 6 mnd, understreker Solberg.

- Dette er en stor dag for kriminalitetsbekjempelsen sier Arne Johanessen. Vi får nå et viktig verktøy for å bekjempe alvorlig kriminalitet sier lederen i Politiforbundet.

Gardindirektivet sikrer at folk flest kan trekke for gardinene uten å hindre politiets arbeid, sier Arne Johanessen og viser stolt frem sine egne.

2 kommentarer:

Astrid Strønen sa...

Betyr det at jeg må kjøpe gardiner?

Konrad sa...

Skal du ha glede av Erna Solbergs innsats for personvern og privatliv må du nok det. Dersom du ikke har gardiner gir du avkall på retten til loggføring av privatlivet.