onsdag 3. april 2013

Antijernbanealliansen

Frem til 2024 skal staten bruke 60 milliarder kroner på "indre" intercity rundt Oslo slik at disse strekningen får dobbelspor og blir dimensjonert for 250 km/t. Ambisjonene er ikke imponerende når man først utredet "lyntog" på hovedlinjene (1000 milliarder), deretter var det bare intercitylyntog (ytre intercity) til 130 mrd. Man skulle nesten tro at planen er å sultefore jernbanen til den dør.

Samtidig like i nærheten: Gardermoen bygges ut til å takle 28 eller 35 millioner passasjer årlig, til en pris av 12,5 milliarder.

Samtidig, vest for vannskillet fables det om fergefri motorvei fra Kristiansand til Trondheim via Stavanger, Bergen og Ålesund. Høyres Høie påstar at dette bare vil koste 100 mrd kr, det må være ny rekord i "tenk på et tall". Andre opererer med tallet 150 mrd kroner.

100 mrd kr tilsvarer 90 millioner kr per kilometer. Til sammenligning kostet den nye motorveien på Hedmarken 106 mill per kilometer. Men den som har vært Vestlandet vet at landskapet der er bittelitt mer utfordrende enn på Hedmarken og i Danmark, ikke minst gjelder det de 10 talls store fjordene som må krysses. En stor fjordkryssing med bro er ikke bare teknisk uhyre krevende, i tillegg er kostnaden per meter 10-20-30 ganger høyere enn vei i åpent lende. Fjordkryssingene alene vil fort spise opp mesteparten av budsjettet.

Samtidig, i Sogndal skriver Idar Mo at fergekyststamveien E39 er et viktig klimaprosjekt. Datoen for innlegget i Dag og Tid var 15.mars, ikke 1. april som man skulle tro.

Dagens E39 i Sogn. 
Tofeltsvei hadde vært en bra begynnelse.

Ingen kommentarer: