torsdag 25. april 2013

Uvurderlig OL-svada

Hvordan verdivurderer vi opplevelsen av fellesskap, stolthet og identitetsfølelse blant mennesker som står tett i tett på sletta eller benker seg oppover tribunene under store idrettsarrangement? Og hvordan prissetter vi verdien av en by som oppleves som bedre å bo i, bedre å jobbe i og bedre å ferdes i?

Dette skriver Elvestuen og Grimsby i Aftenposten, de prøver å innbille oss at dette luftige pratet er argumenter for å bruke 20 mrd++ på OL i Oslo. Ja riktig, 20 mrd til ren gjennomføring ("penger ut av vinduet" som det heter på fagspråket) og ikke medregnet investeringer i idrettsanlegg som kanskje kan være nyttig.

BI-forskerne Biong og Thjømøe skriver i DN 16. mars:

Ringvirkningene av et OL er ubetydelige eller ikke-eksisterende. Landenes innbyggere blir hverken rikere, lykkeligere eller sprekere. Ikke gir det flere turister heller.
Biong og Thjømøe gjengir forskningsresultater, de driver ikke med luftig svada.

Prisen på Elvestuen og Grimsbys svada er 150 millioner kroner, så mye vil Oslo bruke på å konkludere med at det ikke blir OL i Oslo.

Ingen kommentarer: