tirsdag 23. april 2013

Flere omtrentligheter fra Alexandra Irene Larsen

Alexandra Irene Larsen boltrer seg i Vårt Lands spalter, 15.april serverer hun følgende:

Egypt var opprinnelig et land med en koptisk, kristen majoritet. Arabisk innvandring gjordederimotat landet fra 1000-tallet og fram til slutten av middelalderen ble muslimsk. Koptisk ble over tid erstattet med arabisk, og kopterne ble en minoritet i eget land.

De siste tiårene er kopternes situasjon blitt drastisk forverret, nå med islamistenes Det muslimske brorskap i spissen.
Saken er altså kopternes situasjon i dagens Egypt, helt greit tema det, men ved å hoppe 1000 år tilbake i tid omdanner hun det hele til muslimhaternes standardargumentasjon i egyptisk kontekst: De kristne står for det gode, muslimene for det onde; de kristne er den opprinnelige (egentlige, legitime befolkning), muslimene er inntrengere; de kristne blir minoritet i eget land. Det er nesten så man hører de kristelige leserne av Vårt Land grøsse: Slik blir det her også om vi ikke stopper muslimenes invasjon av landet.

Larsen har tydeligvis ikke reflektert over at egyptere konverterte til islam etter den arabiske ekspansjonen. Akkurat som mange nordmenn (på 1000 tallet!) konverterte til kristendom, dermed ble de hedenske nordmenn "minoritet i eget land".

2 kommentarer:

Sosialisten sa...

Slik eg forstår soga gjekk det altså til om lag på dette viset:

Fram til 300-talet: Fleire religionar var representerte i Egypt, ikkje minst gamal egyptisk religion.

300-talet: Egypt fekk kristne herskarar.

Ca. 400/500-talet: Kristendomen blei den einaste religionen i landet, kanskje med unnatak av nokre jødar?

600-talet: Egypt fekk muslimske herskarar.

1000-talet: Egypt fekk muslimsk fleirtal.

2013: Egypt har framleis ein ganske stor del kristne.

Det verkar nesten som om dei kristlege herskarane har vore betre enn dei muslimske på å gjere (ein bestemd variant av) religionen sin til den einaste lovlege, både i Egypt og i Noreg.

Konrad sa...

I tidlig tid var jo krisendommen en jødisk sekt. I Nord-Afrika og andre steder var "jøde" en religiøs tilknytning, snarere enn en etnisk tilknytning til Judea, såvidt jeg har forstått.

Såvidt jeg har forstått driver ikke muslimer aktiv misjonering. Så konverteringen i Egypt er dels resultat av bekvemmelighet fordi bl.a. skatten var ulik for kristne og muslimer. Det var naturligvis også en del innvandring. Men utbredelsen av arabisk var like mye resultat av at det var herskernes språk, som av innvandring, akkurat slik dansk påvirkning endret språket i Norge.

Problemet med Larsens retorikk er ideen om at Egypt var det koptiske kristnes "eget land", at de hadde en slags odel på Egypt, en naturlig rett til å dominere landet. Egypt har jo vært muslimsk dominert lengre enn kristent.