lørdag 6. april 2013

En helt er borte

Svein Blindheim døde før påske. Som krigshelt og motstandsmann er han blant landets fremste, like ved siden av folk som Gunnar Sønsteby. Blindheim falt imidlertid i unåde både på grunn av sin kritikk av krigsoppgjøret og for konkrete påstander om at han avslørte militære hemmeligheter. Dette gjør ham egentlig til en større helt enn Sønsteby og Max Manus. Blindheim var en høyt dekorert helt og da kunne man ikke uten videre mistenkeliggjøre hans agenda - han var umulig å baksnakke som Dag og Tid skriver 22.mars. Pressen fulgte imidlertid lydig den offisielle linjen og konsentrerte seg om de ryddige heltene Sønsteby og Manus. Ekstra tvetydig ble det da Blindheim og frontkjemperen Østring bidro til Brynes bok.

"Museumsvokterne" var et skjellsord om en viss kategori på den politiske venstresiden. Betegnelsen er vel så treffende for de som vokter den offisielle historien om andre verdenskrig i Norge og Aps "gjenreising" av landet etter krigen, noen av dem holder helt konkret til på Hjemmefrontmuseet.

Oliver Langeland kommer i samme klasse som Blindheim.

Ingen kommentarer: