onsdag 18. april 2012

- Collaborators should be treated accordingly

Fjordman skriver, i en artikkel som ABB har inkludert i sitt kompendium, at «landsforræderne» bør frykte harde midler, sitert fra Vepsen:

”The political elites implement the agendas of our enemies and ignore the interests of their own people. They are collaborators and should be treated accordingly. The problem is that they currently feel quite comfortable and secure. They fear the reactions of Muslims, but despise their own people. They view us as sheep, existing only to provide them with champagne and nice cars and to be guinea pigs in their grandiose social experiments. Change will only come when they fear us, and the consequences of their own betrayal, more than they fear Muslims.”
Fjordman hevder, naturligvis, at han ikke oppfordret til vold. Velvel. På TV2 22. mai 2009 uttalte Arne Tumyr i følge Vepsen:
”I en forsvarssituasjon er det klart at da har vi nøyaktig den samme situasjonen som vi hadde i 1940-1945. Da hadde vi valget om å enten underkaste oss disse overgriperne eller å gripe til våpen“.
Vepsen har også snoket på såkalte sosiale medier og siterer en av ABBs anonyme meningsfeller :
”Sitter og ser Breivik forklarer seg (tekstet på nrk). Er jo absolutt langt på vei enig i han. Er argumentsterk og det slår meg at ingen har fanget opp dette politiske talentet før han ble massemorder”.
Er alt dette bare tilgivelige "faktamisforståelser" (Bjørn Stærks eufemisme), eller er det noe verre?

Ingen kommentarer: