lørdag 14. april 2012

Rettspsykiatrisk farse

«Hvordan våger De Herr Quisling å forlokke og forföre nordmenn til å bli landsforredere, kongesvikere og forbrytere mot sitt eget folk, til skjensel for hele verden og til usselhet blant sine egne?»

Dette skrev Ingrid Bjerkås til Quisling i 1941. Quisling svarte med å få henne erklært utilregnelig, med diagnosen "jøssingismus psykopatica".

Ingen kommentarer: