mandag 2. april 2012

Med rett til å krenke Tybring-Gjedde

"Med rett til å krenke" er overskriften på Siv Jensens kronikk i Dagbladet. Hennes nære partikollega Christian Tybring-Gjedde er uenig og mener at det hviler et tungt ytringsansvar på den som fremmer motargumenter.


Rett til å krenke! ... alle unntatt Tybring-Gjedde for han kan jo ta seg nær av det.

2 kommentarer:

raag raaum sa...

Premiss:

"Et samfunn som er «litt demokratisk» er ikke et demokrati. Ei heller har et samfunn hvor en fritt bare kan si det opplagte, virkelig ytringsfrihet. Hvis ytringsfriheten skal ha en hensikt, må den være absolutt og innebære friheten til å si det andre ikke vil høre."

Konklusjon:

"Jeg er skeptisk til venstresidens påstand om at debattklimaet stadig blir mer hatefullt. Uten at det foreligger empirisk belegg, er slike utsagn primært å betrakte som forsøk på å disiplinere andre. Det synes jeg vi skal være varsomme med."

Ikke en gang Rasmus Berg ville forsøkt den der.

Konrad sa...

Ja, er det overhode sammenheng mellom premiss og konklusjon? Eller er de bare tilfeldig puttet inn i samme kronikk?