søndag 8. april 2012

Ultrakonservativ diktator hyllet av hele verden

Mens opprørere i Syria forsøker å bli kvitt sin diktator og Lukasjenka i Belarus fordømmes av hele Europa, hylles den mest autoritære av folkemassene i Vatikanet. Han hevdes å være ufeilbarlig og utsteder regler etter forgodtbefinnende. Hans underordnete misbruker sin stilling til å skaffe seg sex. Synderegisteret er langt.

Men NRK fremstiller det hele i et positivt lys. Den koselige bestefaren sa jo god påske på 65 språk! Endatil islandsk. Skal tro hvor mange katolikker det er der? 5? 7?

Det snakkes mye om "religionskritikk" i våre dager. Merkelig at rottereiret i Vatikanet aldri er gjenstand for slik kritikk.

6 kommentarer:

Anonym sa...

Skjønner deg ikke helt, her , Konrad.. Vatikanet blir jo kritisert og latterliggjort hele tiden.. Og har blitt det i hundre år.. De ganger paven blir sitert i norske medier er det oftest om emner som er lette og lage komikk ut av.. Det er uredelig å forvente av NRK skal føle seg forpliktet til aldri å omtale kirken på nøytral måte.. Mener du at mediene kun skal omtale vatikanet i advarende og hatefulle former.. NRK skal jo være et livssynsnøytralt medium også for Norges 150000 katolikker.. Det er greit nok at du er antikirkelig orientert, men Norge består av andre enn deg og dine meningsfeller..

raag raaum sa...

Island - heller 10207 (se norsk Wikipedia).

Her røper du nok en manglende litterær allmennkunnskap ;-) Stikkord nobelpris i litteratur til Halldor _Kiljan_ Laxness.

Forøvrig - sitter du på en sensasjon? Er Joseph Alois Ratzinger bestefar til noen?

Konrad sa...

Raag:
Bestefar-aktig om du vil ha det helt presist.

Forøvrig kan man aldri utelukke noe når det gjelder katolikkenes sexliv, dobbelmoralen ligger smurt tykt utenpå.

Konrad sa...

Anonym:
NRKs reportasjer fra Vatikanet i forbindelse med jul og påske, samt ved Pavens utenlandsbesøk, har alltid en positiv undertone. Til tross for at han altså er en av de mest konservative faktorene i verden. Og han er en diktator. Da Paven besøkte Cuba var det brødrene Castro som ble fremstilt i et negativt lys.

Islamske autoriteter i Midtøsten blir til sammenligning fremstilt med en mistenksom undertone. Det samme gjelder islamske lærde i Europa. Professor Tariq Ramadan, som samme hvordan man snur og vender på det er mer liberal enn Paven, har blitt møtt med stor mistenksomhet i Norge og andre land.

I Norge er det nesten bare islam som blir gjenstand for såkalt religionskritikk. Norske papiraviser har nevnt "niqab" omtrent 1500 ganger, "burka" omtrent 3000 ganger, tiltross for at dette er helt marginalt eller ikke-eksisterende fenomen i Norge. Viktige tema innenfor den katolske kirke, f.eks. prevensjon, sølibat, abort og homofili nevnes noen hundre ganger.

"Katolikk" er nevnt 11.000 ganger, mens "muslim" er nevnt 60.000 ganger.

Jeg er ikke antikirkelig, jeg er realist.

Kjell sa...

Konrad, jeg er enig med deg i mye her, men har et par innvendinger. At hr. Ramadam er mer liberal enn paven, er jeg nok uenig. Men han er glattere og ser det som formålstjenlig å bli framstilt slik i vestlige land. At fenomener som sees på som uttrykk for radikal islamisme, vil naturlig være overrepresentert i media, særlig med tanke på¨at islamister oftere vil gå fram med voldelige midler, og støtte dødsstraff av for utenekteskapelige forbindelser, homofile etc. Det er tross alt lenge siden den katolske kirke gikk inn for slikt, selv om det er de samme trosdiktatoriske holdinger som ligger bak. Og ja, selv om den katolske kirke også blir latterliggjort, mer enn for eksemplel islam, så er NRK og andre medie veldig positiv i en del reportasjer rundt pavens reiser, taler i Vatikanet etc. Nøytralitet er i en slik sammenheng ikke noe hinder for å nevne noen av pavekirkens overgrep, slik man ofte gjør når man lager generelle reportasjer i forbindelse med statsbesøk av diktatorer. Og dette gjelder jo særlig fordi paven sjøl ofte kommer med kritikk av de politiske myndigheter i de landene han besøker.

Konrad sa...

Kjell:
Mener du seriøst at Paven er mer liberal enn Ramadan?

Ellers er din vurdering av Ramadan som "glatt" typisk nettopp for det jeg kritiserer. Paven fremstilles som ekte, mens Ramadan fremstilles med mistenksom undertone, en som forestiller seg.

Pavens reiser fremstilles i et positivt lys, til tross for at han er ute for å befeste sin makt, han driver imperialisme. Tror du om f.eks. ayatollah Kamenei reiste til Syria ville blitt fremstilt på samme måten?