fredag 6. april 2012

Islamister eller nasjonalister?

Palestina er en gammel konflikt som først ble ført på etnisk eller nasjonalt grunnlag, men fikk utover i 1980-årene tilført et nytt islamistisk element ved nye alternative bevegelser, skriver Knut Vikør (Islam. Ei faktabok 2006 s.63):

"På palestinsk side sto den kristne minoriteten og den muslimske
majoriteten saman utan spesielle skiller, ideologien var nasjonalistisk og til
dels radikal og sosialistisk. Fleire av dei fremste palestinske leiarane hadde
kristen bakgrunn. Men då det var meir og meir tydeleg at deira strategi
ikkje førte til noe resultat, mens israelarane befesta seg i dei okkuperte
områda, oppsto nye alternativ. ... Hamas voks først og fremst fram som
alternativ til PLO og Arafat. Dei avviste forhandlingslina overfor Israel og
framsto som eit moralsk alternativ til det kaotiske og korrupte som mange meiner
det palestinske sjølstyret PA sto for."

Hamas er islamister, men deres militante linje er først og fremst anti-israelsk. Hamas har altså overtatt mye av PLOs gamle agenda og metoder, men har i tillegg skaffet bevegelsen legitimitet gjennom sosiale tiltak og streng moral.

Ingen kommentarer: