torsdag 19. april 2012

Fjordman også tilregnelig?

De to første sakkyndige konkluderte med at ABBs ideologi og verdensbilde tydet på psykose og utilregnelighet. De to nye sakkyndige konkluderte motsatt:

  1. Observanden var ikke psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i høy grad.
  2. Observanden har ikke en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen, og han handlet ikke under en sterk bevissthetsforstyrrelse.

Dermed må Peder Jensen, alias Fjordman som ABB deler verdensbilde med, også klassifiseres som tilregnelig. Bruce Bawer mener på sin side at rettssaken er et storstilt forsøk på å kneble norsk islamkritikk (Klassekampen 19.april):

«Andre land har tatt islamkritikere til retten, en etter en. Men nå vil så å si hver eneste prominente islamkritiker i Norge presses inn i rettssalen for sine syn på islam, i et absurd påskudd hvor deres vitnemål skal bidra til forsvaret av en massemorder hvor skyldspørsmålet allerede er etablert uten noen form for tvil. Det briljante og ironiske her, er at forsvaret og tiltaltes mål - som tilsynelatende har laget vitnelisten selv - er identisk med landets venstrevridde kulturelite: Nemlig å implisere alle oss andre i Breiviks handlinger.»

Bawer skriver konspiratorisk at det tilsynelatende er forsvarerne som har laget vitnelisten. Mens forsvarets hensikt er å bevise at ABB er troverdig, er det i følge Bawer bare en hemmelig plan for å "stille islamkritikerne for retten". Stiller Bawer som vitne skal man ikke se bort fra at ABB fremstår som både jordnær og mentalt velfungerende.

Bloggen My Point of View skriver f.eks.:

Vidkun Quisling was brought to justice for having cooperated with a hostile foreign power during WW2; my question is when will the traitors in the Norwegian Parliament be brought to justice?

Og videre:
What Hitler and the Nazis tried to achieve through the use of gas chambers and concentration camps Norwegian cultural Marxists are trying to accomplish through intimidation, propaganda and a tsunami of third world immigrants imported to Norway disguised as political asylum seekers.

Denne kilden hevder bloggen My point of view er Bawers egen: kan ikke utelukkes, (Bawer har dog en mer elegant språkføring), iallefall påfallende at bloggen tar Fjordman og Rustad i forsvar uten å nevne Bawer. Påstanden har dessuten vært på trykk i Dagsavisen uten at den er dementert.


13 kommentarer:

raag raaum sa...

KOnrad, du skriver:

"De to første sakkyndige konkluderte med at ABBs ideologi og verdensbilde tydet på psykose og utilregnelighet. De to nye sakkyndige konkluderte motsatt:"

Men premisset ditt her er feil Det er ikke ABBs _ideologi og verdensbilde_ de har vurdert.

Slike forestillinger som ABB og Fjordman og langt inn i deler av FrP har kan være symptomer, men er ikke sykelige i seg selv.

For å ta det med teskje:

John F. Nash jr. (han med "Nobel"-prisen i økonomi) hadde en god del politiske, anti-kommunistiske politiske ideer. Noen av dem vil vi i dag se tilbake på som "helt på jordet", andre ikke. Men det var ikke disse _meningene_ som gjorde at vi med god grunn kan si at han var psykotisk. Det var en mengde mennesker som hadde slike synspunkter, også i Norge, uten at de på noen måte var psykotiske.

Det du - og svært mange andre - burde forsøke å skjønne, er at en psykose er mer enn de enkelte symptomene. Det er ikke noe spesielt for psykoser. Et vanlig symptom som feber kan være symptom på en rekke sykdommer.

På samme måte kan selv så bizarre ideer som ABB, Fjordmann osv. har hos enkelte (de fleste) kort og godt være feilaktige, men ikke symptom på sykdom -- og hos andre være et av flere symptomer på sykdom.

Psykiateren Pål Hartvig sier noe av dette her:

http://nrk.no/227/dag-for-dag/_-begge-sakkunnige-har-rett-1.8085079

Konrad sa...

Nå vet jeg ærlig talt ikke hva poenget ditt er.

Selvsagt har de ikke vurdert ideologien som ideologi, de har vurdert hans virkelighetsoppfatning og kommet til at denne tyder på psykose. Mer konkret det de sakkyndige beskriver som bisarre vrangforestillinger, "bisarr" er et nøkkelord her fordi det er det utslagsgivende kriteriet. Men altså: Det psykiaterne kaller bisarre vrangforestillinger er kurrante konspirasjonsteorier (eller ideologi om du vil) langt inn i Frp.

raag raaum sa...

"... det utslagsgivende kriteriet"?

Hvor har du det fra?

Konrad sa...

Gjør hjemmeleksene din gutt

1. To eller flere av de følgende, hver av dem må opptre mesteparten av tiden i løpet av måned:

•Vrangforestillinger
•Hallusinasjoner
•Usammenhengende tale
•Uorganisert, forstyrret atferd
•Apati, følelsesløshet/følelsesforvirring, mangel på motivasjon

Dersom vrangforestillingene er bisarre eller hallusinasjonene er i form av stemmer, er det tilstrekkelig symptom.

2. Sosial eller yrkesmessig funksjonssvikt.

3. Symptomene er langvarige.

Paranoid schizofren er en mildere variant.

For at ABB skal få en diagnose etter dette skjemaet må vrangforestillingene være bisarre. For de som ikke er kjent med hans ideologi fremstår de som bisarre, for oss andre fremstår ABBs ideer som kurrante.

Elementært min kjære dr Watson.

Doremus sa...

"Det briljante og ironiske her, er at forsvaret og tiltaltes mål - som tilsynelatende har laget vitnelisten selv - er identisk med landets venstrevridde kulturelite: Nemlig å implisere alle oss andre i Breiviks handlinger.»

Klassisk. Breivik velger å trekke inn dette kobbelet av "kulturkonservative", men EGENTLIG er dette et ledd i venstresidens demoniseringsagenda. Her er ikke veien lang til "Breivik ble rekruttert at venstresiden for å sverte kontrajihadismen"-konspirasjoner.

raag raaum sa...

Spørsmålet var altså, hvorfor velger du ut 1, første punkt?

Konrad sa...

Det er ikke noe jeg velger ut, det fremkommer av fakta.
Har ABB usammenhengende tale? Nei
Hallusinasjoner? Nei
Uorganisert, forstyrret atferd? På ingen måte
Apati? Nei

Når ingen av disse er oppfyllt står man igjen med et strengt kriterium: Bisarre vrangforestillinger.

Dette er faktisk ikke så vanskelig.

raag raaum sa...

Usammenhengende tale - han virker ikke spesielt velorganisert med tanke på at han til dels bruker manuskript, og til dels nekter å svare på annet enn det han har planglagt.

Hallusinasjoner - hvordan veit du at han ikke har det? Forestillingen om at han er leder av et nettverk av likesinnede tones ned - når han har hatt tilgang på media. Det er ikke så uvanlig at psykotiske mennesker benekter forestillingene sine i situasjoner der de er i stand til det.

Uorganisert. forstyrret atferd. Mnja, i alle fall forstyrret atferd. Alt for mange lar seg styre av fortellingen han har om seg selv, om hvordan han i seks år har arbeida systematisk osv.

Apati? Han forfalt til å bo hjemme på gutterommet, isolert, nettspill. Igjen, hvorfor lar vi oss lure av fortellingen han har laga om seg selv?

La oss se på fakta. Seks år på å få til ei enkel kunstgjødsel (osv.)-bombe, plassere den i en bil og sprenge den, skaffe seg to våpen, ei ikke alt for imponerende "politiuniform"?

Seks år? Sier ikke dette, hvis vi skal ta ham på ordet på dette området, ganske mye om at han ikke har fungert i mesteparten av seks år?

Konrad sa...

Nei nå kverulerer du. Dette har det vært bredt omtalt i media siden desember.

"Usammenhengende tale" - for schizofreni-diagnose er det ikke nok å være stotrende eller ha behov for manus for å holde et innlegg.

Hallusinasjoner (stemmer i hodet) vet vi ikke, men dette har ikke vært nevnt av noen, selv ikke av de første sakkyndige.

Det at han satt hjemme hos moren tolket de første sakkyndige som funksjonssvikt. Apati hos schizofrene er langt mer omfattende og lammende (ble derfor i gamle dager kalt ungdomssløvsinn). ABB var tvertimot meget aktiv innenfor sitt lille univers.

Blant symptomene under kategori (1) er det altså bare vrangforestillinger som er aktuelt (ser bort fra stemmer i hodet som befalte ham til å begå udåden). Da står vi igjen med bare ett symptom, og kravet er at vrangforestillingene skal være "bisarre". ABB har åpenbart konspiranoide forestillinger, men disse er han langt fra alene om og må derfor regnes som kurrante innenfor et visst "miljø". Det eneste som gjenstår er det denne ridderordnene "Knights Templar" og ideene om ABB en dag kan bli konge i Norge etc. En schizofren er overbevist om at forestillingene eller ideene er konkret og robust virkelighet. Uklart om dette er tilfelle hos ABB, men det fremstår langt på vei like mye som en ønskedrøm eller guttefantasi.

Du bør også notere deg at en diagnose ikke bare skal passe litt eller sånn noenlunde, den må passe godt og BEDRE enn alternative diagnoser (såkalt differensial diagnose). En narsissist (den mest nærliggende diagnosen for ABB) utmerker seg nettopp med overdrevne forestillinger om egen dyktighet og suksess, slike fantasier kan gi seg nokså pussige utslag. En narsissist mister imidlertid ikke helt taket på virkeligheten slik en schizofren gjør. En narsissist har også et skjørt selvbilde og er overfølsom for kritikk - noe ABB har demonstrert ganske tydelig i retten. Velutviklet narsissisme kan skape problem i yrkeslivet og privat, selv om det finnes mange narsissister i fremskutte posisjoner (politikk, media, film, musikk etc). Men for mange narsissister er det et stort gap mellom forestillingene om storhet og deres faktiske suksess, skaper ofte kraftig friksjon mot omgivelsene.

Allerede 1.des i fjor trakk jeg den konklusjonen som de siste sakkyndige kom frem til
http://konradstankesmie.blogspot.com/2011/12/psykiatri-og-strafferett.html

raag raaum sa...

Usammenhengende tale opplever vi åpenbart. Det er ikke snakk om å måtte ha manuskript, det er at selv med manuskript blir det rotete. Og dette er noe, han etter egen påstand, har jobba med i seks år.

Hallusinasjoner er da vitterlig noe langt mer enn å høre stemmer.

"Ungdomssløvsinn" - tenker du da på katatoni? Han er åpenbart ikke kataton, men å se på det at han spilte et nettspill som argumentasjon mot apati virker merkelig.

Men ja, de første sakkyndiges konklusjon står og faller nok på hvor konkret forestillingene om at han var en tempelridder som kom til å bli leder av et forandra Norge etter attentatene var.

Det er her vi står overfor et problem ved at den første rapporten ble lekka til media samtidig som ABB ikke hadde medieforbud.

Det som vel blir mer og mer åpenbart er at uansett diagnose, er ABB atypisk. Det gjelder vel til og med om "diagnosen" skulle være "reaksjonær, høyrevridd, rasistisk fanatiker."

Merk at han bruker mye tid på å bortforklare sin manglende sosiale funksjon og å påstå at de første sakkyndige lyver.

Det vel alle er enige om er den narsistiske personligheten, men så er det hva den har ført til?

Og hva annet det er som ligger bak. Det kan virke som om få legger merke til at han blomstrer opp når han forteller om seg selv - og samtidig hentyder/viser til drapene han planla og gjennomførte.

Konrad sa...

Jeg tror du bagatelliserer hva "usammenhengende tale" betyr for diagnosen schizofreni. Det handler ikke om å være litt surrete og stotrende, det handler tale som er nesten helt uforståelig for andre, herunder nyord (neologismer) som personen finner på selv.

Hallusinasjonene må være i form av stemmer for at dette alene skal være tilstrekkelig symptom. Ingen rapporter tyder på at ABB har daglige hallusinasjoner.

Apati betyr mangel på tiltak og initiativ, f.eks. med hensyn til arbeid, hygiene etc. ABB oppfyller slett ikke dette kriteriet: Han trente, leste, skrev manus, drev "forretningsvirksomhet" og planla 22.juli. En schizofren pasient ville ikke hatt slik tiltakslyst over lang tid.

ABB passer altså dårlig til diagnosen schizofreni, men passer meget godt (helt åpenbart) kriteriene for narsissistisk personlighetsavvik: Ekstremt selvopptatthet, overfølsom for kritikk, voldsomme ideer om egen storhet (som kan ligne på vrangforestillinger), mangel på empati (følelsesmessig forflatning når det gjelder andre mennesker), forestillinger om at han som en unik person i historien står over vanlige lover og regler (hans spesielle rettigheter trumfer alle hensyn).

En skikkelig narsissist kan ha problemer med å fungere i yrkeslivet så sant vedkommende ikke ser mulighet til å drive med noe som setter vedkommende i rampelyset, gir vedkommende en plass i historien - da kan vedkommende jobbe hardt og systematisk for å nå målet. Dette siste er ikke tilfelle med en schizofren. Narsissistens manglende motivasjon for vanglige, trivielle oppgaver kan forveksles den schizofrenes apati.

ABB er ikke atypisk, han er klassisk narsissist. De siste sakkyndige kalte ham endog "dyssosial", som er det moderne ordet for "psykopat". Tidligere ble det ikke skjelnet mellom dyssosial og narsissist, det var bare varianter av psykopat. En dyssosial person har liten impuls- og aggresjonskontroll, svært lav frustrasjonstoleranse, tendens til å skylde på andre/mangel på skyldfølelse, generelt uansvarlig oppførsel. ABB er derfor typisk narsissist, med trekk av dyssosial personlighetsavvik. At han blomstrer opp når han snakker om seg selv og følelsesløst snakker om drapene er tydelige narsissistiske og dyssosiale trekk.

Hva personlighetsavviket har ført til? Det er jo tydelig. Det voldsomme avviket mellom fantasiene om storhet og hans egen virkelighet som mislykket forretningsmann, mislykket elev, mislykket overfor damene etc måtte vel kompenseres på en eller annen måte.

Konrad sa...

PS:
I gamle dager snakket man også om "mangelfullt utviklede sjelsevner" og "moral insanity" (dette siste om personer med fullt utviklede intellektuelle evner men uten vanlig moralsk kompass).

ABBs psykologiske profil minner om Hitlers, se f.eks. dette fascinerende dokumentet fra CIAs forløper:
http://www.nizkor.org/hweb/people/h/hitler-adolf/oss-papers/text/profile-index.html

raag raaum sa...

Utgangspunktet for vår innvending var jo at du bruker observsjoner fra sakkyndigrapport #2 som kriterium for å endre konklusjonen i rapport # 1.

Men nok om det. Det er vel tegn som tyder på at flere sakkyndige ser ting som peker mot at motsetningene mellom de to rapportene er mindre enn media typisk ønsker å framstille.

Men til det vi etter hvert er gått over på (og som vi har debattert tidligere uten å bli enige,blant annet fordi du forholder deg til tanker om at personlighetsavviket narsisisme er uforenlig med de mentale sykdommene psykose og/eller schizofreni.)

Men, altså:

Etter vårt syn godtar journalister og såkalte "forståsegpåere" for mye av ABBs egenpresentasjon.

ABB ser det slik at han har arbeida konsentrert i seks år (eventuelt at han tok et friår for å spille) på et kompendium og å planlegge en aksjon.

Alternative synspunkter er at han har brukt seks år på å samle sammen likt og ulikt, uten sammenheng, uten å gå dypere inn i noe av det - for så å gjennomføre et attentat som innen store deler av det "universet" han har surfa ses på med avsky.

http://www.forskning.no/artikler/2012/april/319637

Hva han kunne ha gjort? Vel, det var fredag.

Det er mulig at forklaringa er at målet var flere hundre døde, og at de mest åpenbare fredagsmålene kanskje ikke ville ført til det.

Men i såfall?