mandag 23. april 2012

Wikipedia er misforstått

Wikipedias grunntanke er å være et åpent og demokratisk prosjekt hvor alle lager leksikon for alle. Enhver skal kunne delta, uten identifisering eller registrering. Dette er et demokratisk problem i følge Arnulf Hagen (Dagbladet 23.april).

Hagen er forstått litt om hvordan Wikipedia fungerer, men har som de fleste ikke-bidragsytere misforstått en god del. Wikipedia har noen enkle og viktige prinsipper, bl.a.:

  • Artikler skal inneholde fakta og ikke meninger ("leksikalt").
  • Påstander må kunne verifiseres ved pålitelige kilder.
  • Artikler skal ikke inneholde originalt stoff ("no original research")

Det siste punktet innebærer at man ikke kan skrive noe bare fordi man selv har funnet ut at "slik er det". Det er heller ikke fritt frem å definere ting slik Hagen synes å tro, begrepene må være allment akseptert i henhold til pålitelige kilder.

Hagen har rett i at Wikipedia har kvalitetsutfordringer. Men gjelder først og fremst perifere tema på små språk. Profilerte tema på engelsk blir overvåket av mange og feil blir fort oppdaget og rettet. Perifere tema på nynorsk er ofte svært mangelfulle eller direkte gale. Kontroversielle tema som islamofobi er dessuten beskyttet for å unngå hærverk.

Hovedproblemet er imidlertid ikke rene faktafeil men ubalanse: noen tema som unge menn er opptatt av får stor plass og oppmerksomhet, mens viktige vitenskapelige tema som bare spesialister kan skrive om blir ignorert.

Ingen kommentarer: