søndag 6. juli 2008

Leftpunch - saken henlagt

Bloggen Leftpunch offentliggjorde navn og bilder av politimannen som ledet pågripelsen av Eugene Obiora. Pågripelsen førte som kjent til at Obiora døde av kvelning. Politimannen Trond Volden var tidligere offentlig kjent for brutale og unødige pågripelser. Politiet i Trondheim var pussig nok mer opptatt av å forfølge alle som påpekte dette ubehagelige faktum enn å rydde opp i egne rekker. Men nå er altså saken mot Leftpunch henlagt og Leftpunch har bestemt å legge ned seg selv.

Stor takk til Leftpunch som sammen med Samvirkelaget var avgjørende for at Obiora ikke ble glemt. Den norske statsmakten drepte Obiora og ingen har blitt stilt til ansvar, det er den triste fasiten.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det skulle bare mangle. Synd at han legger da.

Amos Keppler sa...

Ja, Obiora har sluttet seg til den lange listen av folk som har blitt myrdet av uniformerte bøller, og hans mordere har suttet seg til den lange listen av uniformerte bøller som har sluppet unna med det.

Det er dessverre ting som tyder på at saken blir glemt. Forhåpentligvis vil personer som ønsker at det ikek skal skje stadig vekk komme tilbake til den.

Anonym sa...

Denne saken forteller det meste om Spesialenheten. Men denne enheten har mere å svare for. Under "siste nytt" på Fampos sider - http://home.no.net/fampo - finner dere Dag Hiåsens påklage av en henleggelse begått av selve assisterende sjef for Spesialenheten, Johan Martin Welhaven.

Anmeldelsen gikk på usannheter plantet ut i bergens Tidende av førsteatatsadvokaten i Hordaland, Walter Wangberg. Det selvavslørnde ved Welhavens henleggelse er først og fremst at han er demonstrativt uredelig ved å fremstille det som om anmeldelsen Hiåsen har skrevet, har et annet innhold enn den vitterlig har. Grunnlaget for anmeldelsen - innholdet i artikkelen i bergens Tidende - nevner assiserende sjef ikke med et ord.