søndag 12. april 2009

Åpenlys utpressing, lovlig ran

Vi får håpe hele denne råten saken tar livet av Aps og Frps statskapitalistiske agenda: Først blir regjeringen lurt til å kjøpe dyre aksjer i Aker gjennom ganske åpenlys utpressing fra Røkkes side, deretter velter Røkke enda mer av regningen over på staten. Det hele er fullt lovlig.

Hernes ga denne spesielle, men akk så utbredte, formen for korrupsjon det treffende navnet "forhandlingsøkonomi". Regjeringen har i realiteten bestukket Røkke med flere miliarder kroner mot at hovedkontoret blir værende i Norge, til tross for at det altså var helt uvisst om hvor store deler av selskapet som ville blitt flyttet utenlands. Ironien er at Hernes' parti, Ap, har drevet denne sporten lengst. Trøsten er at dette må gjøre så vondt i økonomen Stoltenberg at Ap snart er immune mot flere slike eventyr. Frp kan vi selvsagt ikke stole på.

Det verste er at dette ranet var helt forutsigbart. Røkkes metode har alltid vært nøye gjennomtenkt råkjør, transaksjoner på kanten av det lovlige, og forskjellsbehandling av aksjonærer.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Å være minioritetsaksjonær i Røkkeselskap er som å ha oralsex med en hai. "Alle" vet dette etter Røkkes bravader de siste 10 årene hvor det blant annet har vært 3 rettsaker som har omhandlet Røkkes ufine finter av minioritetsaksjonærer.

Det sentrale spørsmålet er om Jens er naiv eller korrupt. I og med at det finnes grenser for hva som kan defineres som naivisme så er nok Jens mer korrupt enn naiv. En riksrettsak hadde faktisk vært på sin plass.

Anonym sa...

Helt utrolig at man også her klarer å prøve å gi inntrykk av at dette er FRPs skyld....

Get Animal sa...

Røkke har gang på gang vist at lov, etikk og moral ikke er så nøye for han. -At hans verdier i hovedsak bygger på overføring av verdier andre har bygd er det få som ser ut å ha fått med seg her i landet. Folk, og politikere, ser ikke ut til å få hyllet denne skapningen nok. Merkelig hvordan penger får de mest umoralske til å bli pop.... -Til og med når fellesskapets midler stjeles ser det ut til at "folk flest" er i nesegrus beundring for "The bad guy". -OK. Kanskje ikke tyveri i lovens forstand. Men ut fra intensjonene om samarbeid mellom Røkke og Staten, så er det siste Røkke-stunt et rent tyveri.

Måtte han for ettertiden bli behandlet som det han er.....

Admiral_Gringo sa...

La meg presentere (trompeter pauker og basuner) nyordet "semikorrupsjon" (cymbaler)

Konrad sa...

Anonym:
Dette er i hovedsak statskapitalistene/kraftsosialistene i Aps ansvar, men Frp (som også flørter med statskapitalismen) var med.

Konrad sa...

Get Animal:
Ikke tyveri i lovens forstand, derfor "lovlig ran" i overskriften.

Konrad sa...

Admiral:
Semikorrupsjon er en norsk spesialitet (vi har så lite av ulovlig korrupsjon), men vi er langt fra de eneste.