søndag 5. april 2009

Håp for Høyre?

Å hevde at militant og radikal islamisme ikke er en trussel, fremstår som virkelighetsfjern absurditet. Torbjørn Røe Isaksen skriver det opplagte (Morgenbladet 20.mars), men han skriver også balansert og kunnskapsbasert. Militante islamister (al Kaïda) er opplagt en trussel, det har vi alle sett, men det er ikke nødvendigvis en stor trussel mot Norge. Radikal islam (Taliban), som Jensen og Kolberg babler om, er et minimalt sikkerhetsproblem.

Vel, uansett: Når ledende folk i Høyre viser et refleksjonsnivå og intellektuell redelighet himmelhøyt over Jensen og Kolberg, ja da må jeg innrømme at kanskje er håp for Høyre likevel, tross alt.

5 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Håp for Høire? Tull!

Nyx sa...

Det er uredelig av deg å fremstille det som om Radikal islam = Taliban ig sin in det er Siv Jensens definisjon, og snakke som om Siv Jensen med radikal islam har et sikkerhetsproblem i tankene.

Det hun snakker om er de saker som har vært oppe til debatt der regjeringen, Høyre, KrF og Venstre og andre har vinglet og vaklet i en rekke saker som er av stor prinsipiell betydning, fra hijab-debatten, regjeringens forsøk på å snikinnføre blasfemiparagrafen, og derved etterkomme radikale islamisters krav gjennom FN om det, og det er flere saker. Dette går jo helt tilbake til karikaturstriden, og til Erna Solbergs ønske om å innføre kvinneundertrykkende shariadomstoler i Norge. Det har vært en rekke saker der andre partier har vaklet og vinglet i prinsispielle spørsmål.

Det andre hun snakker om er kvinneundertrykkelse, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, æresdrap osv.

Der sier Siv Jensen til de andres vakling og vingling i prinsipielle spørsmål er nei til religøse særkrav.

Det er det alternativet Siv Jensens skaper ved sin klare tale.

Og det er da Høyre og andre partier er intellektuelt lavmåls og uredelige. De forsøker å gjøre dette til en falsk alternativ om anstendighet og rasisme. Og det er den uredelighet Per Kristian Foss griper til med sin hitling.


Men det er ikke noe grunnlag for å hevde at noe Siv Jensen sa i sin tale var verken uanstendig eller rasistiske.

Det er ikke mulig for et intellektuelt redelig menneske å argumentere for det. Det finnes ikke noen rimelighet i en slik påstand.

Det alternativet som bla. Høyres spindoktorer desperat satte igang etter Siv Jensens tale, det var et falsk alternativ. Det var et uredelig spill av Høyre, det var et rottefangeri, et narrespill.

brumlebass sa...

At det finnes good guys i Høyre er det ingen tvil om. Men jeg tipper vi får se lite til dem fram mot valget. Hva Høyre er og står for i disse dager tror jeg det bare er Erna Solberg som eventuelt forstår.

Konrad the Kødd sa...

Nyx: Vet du hva, jeg driter i Siv Jensen eventuelle definisjon av radikal islam, det er i det hele tatt et meningsløst begrep. Innlegget mitt handler om Høyre, og jeg har vel ikke skrevet at Jensen er rasistisk, men når du nevner det så har du sikkert et godt poeng.

Konrad the Kødd sa...

Brumlebass:
Godt sagt, jeg vet ikke hva H står for, derfor kan jeg ikke stemme på dem.