fredag 10. april 2009

EU: Neumanns nedlatende tøv

Iver B. Neumann gjentar i Morgenbladet sin analyse av Norges nei til EU: "Det var vanskelig å finne gode økonomiske argumenter for å si nei, og både politikk og medier sa ja. Hvorfor ble det likevel nei? Svaret ligger ifølge Neumann i den nasjonale identiteten, og en rekke fortellinger om hva Norge skulle og ikke skulle være."

Sagt på en annen måte: Ja-folk er rasjonelle og faktabaserte, Nei-folk henger fast i irrasjonelle, nasjonalistiske myter.

Det kommer kanskje ikke som noen overraskelse at Neumann er ivrig EU-tilhenger. Han bruker så sin opphøyde posisjon i akademia til å fremstille sine meningsmotstandere på en mest mulig nedlatende måte. Det er det eldste og simpleste trikset i boka.

1 kommentar:

Admiral_Gringo sa...

Nedlatende og vulgært ja, men samtidig akkurat så subtilt at det kan oppfattes som "seriøst" og "voksent" av dem som ikke vet bedre.