lørdag 5. desember 2009

Talibanisering av Norge

I Afganistan deltar norske styrker i bekjempelsen av Taliban, selv om SV med flere vil trekke soldatene ut. Her hjemme forsøker lokale talibanledere å opprette moralpoliti som skal passe på at enhver opptrer i tråd med feminist-moralistenes fikse ideer. Dette er en skremmende utvikling.

Apropos København: Det er jo langt mer miljøvennlig å pule i sin hjemby enn å reise til Danmark eller helt til Thailand eller Brasil for å pule lovlig.

Apropos Sveits: PW Amundsen vil ha klespoliti (akkurat som Taliban, Iran og Saudi).Dejlig å pule i Danmark og Thailand, men mer CO2-vennlig å bli hjemme.

Ingen kommentarer: