tirsdag 1. desember 2009

OSSE: Svein Tore har rett

Etter omfattende drøfting i OSSEs demokratijury er konklusjonen klar: Svein Tore har rett, Finnmark får altfor mange stemmer. I sin uttalelse sier OSSE at Konrad er en pudding som er altfor snill mot samer og andre merkelige skapninger bosatt på steder uten tog, trikk eller T-bane.

Norge må kort og godt skjerpe seg, sier OSSE i en usedvanlig skarp uttalelse. Finnmarkingenes og sogningenes brutale undertrykking av Svein Tore og sentraløstlendinger må opphøre. Norge får Hviterussland og Saudi-Arabia til å fremstå som mønsterdemokratier, og slik kan dere ikke ha det i verdens rikeste land, avslutter OSSE.

Oppdatering: Jeg har mottatt en henvendelse fra OSSE som på bakgrunn av Svein Tores grundige analyser gjerne vil påpeke at Buskerud blir grovt undertrykket av nabofylket Telemark. Mens det i Buskerud er15.874 stemmer for hvert mandat, er det i Telemark bare 15.794 stemmer - altså en forskjell på ikke mindre enn 80 stemmer. OSSE er oppriktig bekymret ikke bare for de demokratiske rettighetene til disse 80 borgerne, men til og med deres personlige sikkerhet. OSSE har sendt en forspørsel til justisdepartementet som på sin side ikke er i stand til å redegjøre for hvor disse personene befinner seg. Mye uhygge skjuler seg i Buskeruds dype skoger.Mer demokratisk enn Stoltenberg, sier ledende valganalytiker med egen blogspot.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Her bommer du stygt. Du vet veldig godt at den store urettferdigheten ikke er mellom Buskerud og Telemark. Jeg synes faktisk ikke det er urimelig å kreve de samme demokratiske rettighetene som andre borgere av riket.

Venstresidens argumentasjon er blitt pinlig. Det er åpenbart at støtten til valgordningen er rent taktisk. Folket har i de siste valgene vist at de ikke vil ha de rødgrønne, men noen mener de står over folket.

Situasjonen i Norge har selvfølgelig ingenting å gjøre med Saudi-A. eller Hviterussland. Men vi bor faktisk i et land der 47% har all makt og 49% ingen makt.

Terje

Konrad sa...

Terje:
Overhode ikke! I Sveits kan et flertall undertrykke et mindretall (det kalles demokrati), mens i Norge kan et mindretall bestående av sogninger, finnmarkinger, muslimer, sosialister, bønder og andre avvikere undetrykke flertallet (det kalles udemokrati). Dette har Svein Tore forklart.