onsdag 2. desember 2009

Valganalytiker: Sveits er et demokratisk forbilde

Ledende valg- og demokratianalytikere hyller folkeavstemningen i Sveits. "Dette er en seier for demokratiet," sier valganalytiker med egen blogspot i en kommentar. "Sveits har gjennomført prinsippet om en mann, en stemme, dermed kan et flertallet faktisk bestemme slik de demokratiske prinsippene tilsier. Dette i skarp kontrast til Norge der det i noen fylker er 14.968 stemmer bak en stortingsmann og i andre fylker hele 16.334 stemmer eller mer. Dersom muslimene misliker demokratiet kan de jo bare flytte tilbake til Pakistan. Uansett har muslimene fått en voksenopplæring i hvordan demokrati fungerer."
Muslimene må akseptere flertallets demokratiske rett til å undertrykke mindretallet dersom de skal bo i det frie Europa.

2 kommentarer:

brumlebass sa...

Ganske ekkelt å arrangere folkeavstemminger der det man stemmer over handler om å begrense rettighetene til et mindretall.

Ikke rart å forstå at det er vanskelig å skape spesielt stor entusiasime for demokratiprosjekter når det er sånn pompøse demokrater og nøytrale valganalytikere velger å holde på.

Konrad sa...

Jepp, noen har studert statsvitenskap i 5-6 år og ikke forstått dette. Nedslående.