fredag 1. april 2011

Eliten. Tre variasjoner over et tema

Hjelseth og Storstad deler eliten inn i tre segmenter:

"Kultur- og utdanningseliten er gruppen av venstreintellektuelle akademikere og kulturpersonligheter. Det er denne gruppen Thomsen angriper. For det andre har vi å gjøre med en administrativ elite bestående av økonomer, statsvitere og jurister, som sitter i nøkkelposisjoner i offentlig sektor. For det tredje har vi næringslivseliten. De to siste segmentene bidrar i minst like stor grad som kultureliten til at folks hverdagslige erfaringer befinner seg under den politiske radar..."
Og som kjent: Frp distanserer seg fra kultur- og utdanningseliten, men lar samtidig sin politikk bli formet av næringslivselitens interesser.


Bønder spelar ikkje tennis.

Blogglisten

Ingen kommentarer: