fredag 1. april 2011

Mørkemenn

Torbjørn Røe Isaksen gjør et tannløst forsøk på å forsvare Solbergs ja til DLD, men han argumenterer stadig godt for de prinsippielle liberal-demokratiske verdiene (det skal han ha):

Jeg forstår behovet for å markere avstand og å vise en viss handlekraft, men utspillene preges av en korttenkt og lite prinsipiell holdning som vi ser stadig oftere i diskusjonen rundt islams plass i vestlige demokratier. Stadig flere politikere synes villige til med lett hjerte å kaste bort noen fundamentale prinsipper i den norske, liberale rettsstaten. Tanken synes å være at islam og muslimer (både radikale og vanlige troende) representerer en helt særegen form for utfordring eller trussel som krever helt andre og nye løsninger, og at våre etablerte prinsipper på en eller annen måte er utdaterte.
TRI advarer klart og tydelig mot dobbelmoralen og faren for at kampen mot autoritære retninger gjør oss selv autoritære. Kanskje han burde se nærmere på sitt eget parti?


Hizb ut-Tahrir.

Ingen kommentarer: