tirsdag 31. mai 2011

En rose til Marte Michelet

Pleym er i det rause hjørnet og gir en rose til Marte Michelet, men som alltid prinsippiell og i dette tilfellet endog basert på egen empiri:

Jeg bor i et borettslag som absolutt har et flerkulturelt preg. Det er ikke dette som skaper spenningene hos oss – men alderssammensetningen; pensjonister og småbarnsfamilier. Unger av alle kulturer og kulører leker sammen. Foreldre samarbeider om transport til å og fra fritidsaktiviteter. Vi deltar på skoleavslutninger og diskuterer på foreldremøter.
Christian Tybring-Gjedde (som uttaler seg kategorisk om tilstanden i Groruddalen) bor imidlertid på Smestad i følge skattelistene. Smestad ligger ikke i Groruddalen, dersom noen skulle være i tvil, tvertimot ligger det langt vest i Oslo i bydelen Ullern mellom Frognerparken og Ring 3. Ullern er den bydelen med færrest ikke-vestlige innvandrere og med færreste fattige familier (vedvarende lavinntekt/mottatt sosialhjelp, se SSB notat 2007 nr 53).


Priviligert rikmannssønn, arrogant, kunnskapsløs. En kvalmende cocktail.

1 kommentar:

Anonym sa...

Løsningen er med andre ord å plassere pensjonister i egne gettoer for å unngå spenninger? Fordommer basert på alder er jo så mye bedre enn de basert på hudfarge. Man kan alltid stole på de prinsipielle liberalistene (og Marte Michelet) når det gjelder å komme frem praktiske løsninger.