søndag 1. mai 2011

Dum, dummere, Høyre

Høyres studenterforbund foreslår i en resolusjon til Høyres landsmøte å konkurranseutsette Lånekassen, skriver Universitas.

Private kan i mange tilfeller gjøre jobben bedre enn det offentlige, og konkurranse vil ofte disiplinere bedriftene til å gjøre en god jobb. Men dette tøysete forslaget fra Høyres studentforbund viser at rekruttene i partiet ikke forstår den grunnleggende arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor; de er så ideologisk forblindet at de tror privat alltid er bedre enn offentlig. Lånekassen driver forvaltning, ikke butikk. Forvaltning drives av det offentlige, butikk av det private.

Hva blir det neste tulleforslaget? Konkurranseutsettning av Skatteetaten? Utenrikstjenesten er jo altfor slapp så den bør absolutt kunne overtas av f.eks. Veritas eller Wilhelmsen som jo likevel har kontorer over hele verden!


Høyres studentforbund vil konkurranseutsette politiet. Securitas er mer enn villig til å ta jobben.

Ingen kommentarer: