lørdag 25. juni 2011

BT på ville vestlandsveier

Desto viktigere blir det å løfte frem de vestlandske prosjektene som ikke bare har lokal og regional verdi, men som vil ha positive konsekvenser for hele det norske samfunnet. Et fergefritt E39 mellom Kristiansand og Trondheim er helt åpenbart et slikt prosjekt. Og det bør gjøre inntrykk på veimyndighetene sentralt at Vestlandet – anført av Vestlandsrådet – nå står så samlet om dette prosjektet. Alle vil tjene på at det blir realisert så snart som mulig, skriver BT på lederplass.

Det er selvsagt hyggelig dersom vestlendingene slipper å vente på fergen og fergefri E39 vil sikkert ha mange positive konsekvenser. Spørsmålet er som alltid til hvilken pris. BT antyder 100 milliarder kroner. Dette er nok for beskjedent. Det viktigste er imidlertid at fjordkryssingene det legges opp til er ekstremt dyre sammenlignet med annen samferdselsinvestering. Også drift og vedlikehold er langt dyrere: Tunneler koster 2-3 ganger så mye som vei i dagen, broer betydelig mer i drift og vedlikehold.

Nordhordlandsbrua kostet over en milliard, Hardangerbrua ca 2 milliarder. Sognefjorden er rett og slett for bred og dyp til at den lar seg krysse med undersjøisk tunnel eller en vanlig bro, samtidig skal det lages åpning for skipstrafikken. Kanskje vil det koste 3-4 ganger Hardangerbrua, kanskje mer. 5 mrd kr kan altså gi en bro på 2 km eller opp mot 100 km ny riksvei. Med kalkulasjonsrente på 4 % vil 5 mrd gi 200 mill kr bare i kapitalkostnad, for en brøkdel av disse 200 mill kr kan fergen over Sognefjorden gå dobbelt så ofte (hvert 10 min) og alle kan få gratis kaffe.

På toppen av dette er dagens E39 i miserabel stand. Den er så smal og svingete i lange parti at selv personbiler ikke kan passere hverandre. Veien går gjennom gårdstun og uttallige tettsteder med fartshumper og 50-sone, til ulempe både for bilister og lokalbefolkning.

Bruk gjerne penger på E39, men ikke til meningsløse fjordkryssinger.


BTs luftslott på Sognefjorden.

2 kommentarer:

Sosialisten sa...

Ikkje gløym tunellane i Rogaland.

3-4 gonger kostnader for Hardangerbrua er 6-8 milliardar, noko som er vel er lite samanlikna med kva Rogfast under Boknafjorden vil koste. Ryfast er vel det gigantprosjektet som er nærmast realisering, og blir ikkje billig det heller, spesielt når det finst eit alternativ over Høgsfjorden lengre sør.

Konrad sa...

Ja, tunnel under Boknafjorden blir antakelig absurd dyr. Ikke bare pga lengden, men en så lang tunnel under vann må ha mengder av sikkerhetsutstyr, ventilasjon, antakelig dobbelt løp etc.