tirsdag 14. juni 2011

Janne Kristiansen må be om unnskyldningen

Romavlyttingen, overvåkingen og ransakingene som Polititets sikkerhetstjeneste (POT) gjennomførte i Arne Treholts leilighet, var ulovlig. EOS-utvalget har gransket overvåkningen av Treholts leilighet før pågripelsen i 1984, for å avklare om POT benyttet ulovlige metoder. Dette melder NRK.

Altså Arne Treholt ble dømt og får ikke saken gjenopptatt, men store deler av etterforskningen mot ham var rett og slett ulovlig. Dette får antakelig ingen konsekvenser for de tjenestemennene som brøt loven, sier Aftenpostens Stanghelle.

Noen få dager tidligere, ikke langt unna: PST-sjef er nådeløs i sin kritikk av advokat Harald Stabell, som hun mener har gjort en kardinaltabbe i sin rolle som Arne Treholts forsvarer. Janne Kristiansen krever en unnskyldning for at ansatte i daværende Overvåkningstjenesten (POT) ble beskyldt for bevisfusk.

Kanskje sjefen for Politiets Sutretjeneste bør be Arne Treholts familie om unnskyldning for at de ble utsatt for ulovlig og integritetskrenkende overvåkning? Kanskje til og med be Arne Treholt om unnskyldning? Man skal ikke finne seg i hva som helst selv om man er mistenkt og straffedømt.

Janne Kristiansen bør snarest lære seg ordet "rettsstat". Rettsstat betyr at borgerne beskyttes mot ulovlig og urimelige inngrep fra myndighetene, og særlig den voldsutøvende myndighet (politiet). Rettsstat betyr ikke (slik Janne Kristiansen synes å tro) at politiet skal beskyttes mot relevant kritikk i offentligheten. Når Pol POT drev ulovlig etterforskning er kanskje ikke veien til bevisfusk så lang? Ikke godt å vite, men Kristiansen burde kanskje ikke være fullt så kjepphøy på vegne av lovbryterne i POT.


Frekkhetens nådegave: - Hold kjeft eller be om unnskyldning, troverdigheten er tapt uansett.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Arne Treholt svek landet sitt. Punktum. Er det noen som bør be om unnskyldning er det ham. Etterforskningen var lovlig med hjemmel i nødretten fordi Justisdepartementet og Riksadvokaten hadde bestemt dette, og var helt på sin plass i lys av Treholts forbrytelser. Så får Arne Treholts partifeller i EOS-utvalget, et rent politisk utvalg bestående for det meste av Treholts partifeller, synse i vei med hva de vil – det er ikke de som bestemmer i rettsvesenet i Norge hvor Treholt er og blir rettskraftig dømt for landsforræderi.

Konrad sa...

Så du "anonym" mener at man kan gjøre hva som helst bare justisministeren bestemmer det? I en rettsstat er ikke hvilken som helst etterforskning lovlig bare fordi forbrytelsen (angivelig) er alvorlig. Merk deg at Treholt ble dømt etter at den ulovlige etterforskningen ble gjennomført.

Spar meg for tullprat.

Konrad sa...

La meg også minne om at den ulovlige etterforskningen ikke bare berørte Treholt selv, men også han familie (som jo var helt uskyldige).

Dersom det var en "nødsituasjon" kunne jo de latt være å sende Treholt til forsvarets høyskole, de kan hindret at han fikk tilgang til sensitive dokumenter etc. Men det gjorde de ikke. De lot ham fortsette.

Anonym sa...

I EOS-utvalget sitter tidligere Høyre-sekretær Svein Grønnern og Knut Hanselmann, tidligere FrP-representant.

To er Arbeiderpartiet, en SV, og to er oppgitt uten partitilhørighet.

Minner også om at Arbeiderpartiet var og er sterkt delt i synet på Treholt. Flertallet tok sterkt avstand fra ham, også en del nokså langt ute på venstresida i partiet.

Så å hevde at EOS-utvalget er "bestående for det meste av Treholts partifeller" er i beste fall misforstått og kunnskapsløst.

Konrad sa...

Jepp. Det viser vel nettopp at EOS klarer å ha to tanker i hodet samtidig, eller være prinsippielle om du vil.