fredag 10. juni 2011

Har det klikket for Janne Kristiansen?

Arne Treholt gikk på nok et nederlag i Gjenopptakelseskommisjonen. Dermed krever PST-sjef Janne Kristiansen en unnskyldning fra de som har hevdet det har skjedd bevisfusk.

Dette er ganske absurd og styrker neppe Janne Kristiansens troverdighet. Hun gjorde selv en ganske puslete jobb i gjenopptakelseskommisjonen og har nå gått over til den agressive, stalinistiske siden. Er hun i det hele tatt kompetent? Er hun som jurist ikke kjent med pressens og ytringsfrihetens rolle i Norge? Hun må vite at hensynet til PST sarte følelser ikke kan hindre journalister og andre i å kritisere det arbeidet. Tveritmot er journalistenes jobb å kikke statsmakten i kortene og kritisere det som kritiseres kan.

Malthe-Sørensen har fremsatt en relevant kritikk på grunnlag av den informasjonen han har gransket. Kommisjonen har på sin side lagt mest vekt på polititjenestemennenes utsagn. Dette minner igjen om bumerangsakene i Bergen. Her har faktisk Per Edgar Kokkvold en jobb å gjøre, men den puddelen våger nok ikke å utfordre statsmakten.


Uten troverdighet: Lederen for Politiets Sutretjeneste.

Ingen kommentarer: