mandag 27. juni 2011

Morderne er blant oss

Vel, ikke helt bokstavelig da. Men Bjørn Stærk har lest Bård Larsens Idealistene og observerer poengtert at SV på sett og vis var mer urovekkende enn m-l-tullingene:

For SV har tross alt alltid vært et parti av hyggelige mennesker. Og det er noe ekstra uhyggelig ved hyggelige mennesker som koseprater med Kim Il Sung og Ceauşescu. De er ikke lenger latterlige, som ml-bevegelsen, eller umenneskelige, som Baader-Meinhof-banden. De er oss.
Larsen (og tilsynelatende Stærk) ønsker ingen ny-maoistiske selvkritikk-øvelser (muligens til forskjell fra professor Hagtvet).


Syndere mot revolusjonen blir fornedret offentlig. Hagtvet var ikke tilstede, såvidt vites.

Ingen kommentarer: