fredag 6. juli 2012

Høyre i bakvendtland

Høyres tro på at problemene i boligmarkedet kan løses med større skattesubsidier til dem som allerede har spart mest og færre krav til boligenes utforming, er i beste fall naiv, skriver Aksel Hagen (SV) i Dagbladet.

Akkurat på det punktet har SV-eren rett. I Norge subsidieres de som sitter med store boliger. Gjør vi det stadig gunstig å eie egen bolig vil neppe prispresset (oppover) avta. Vinnerne er de som allerede er innenfor, taperne er de som er utenfor - ungdom og innvandrere.

Den påståtte boligkrisen i Oslo etc kan avhjelpes med to virkemidler:

  • øke skatter og avgifter slik at prispresset dempes, eiendomsskatten har Oslo kommune selv kontroll over
  • planlegge for mer boligbygging, herunder utbedre kollektivtrafikken slik at det blir bekvemt å bo lengre fra sentrum

Ingen kommentarer: