mandag 9. juli 2012

Sosialistenes selektive menneskeretter

Den moderate norske venstreside (særlig SV) har stort sett vært gode forsvarere av menneskerettene. Det var helt til tomtefestedommen fra Strasbourg slo fast at menneskerettene også omfatter eiendomsrett. Sist ute er Hans Ebbing som i Klassekampen (6.juli) vikler seg inn i en rørete argumentasjon basert på floskler. Ebbing er forbløffet over at domstolen kan slå fast grunneieren har rett til verdien av eiendommen! Dette er å "tøye" menneskrettene i følge Ebbing. Og det dreier seg om markedshegemoni og makt mot en "demokratisk etablert festerett". Ja dommen ser Ebbing som utslag av "ideologisk rådande konjunkturar i ein stadig meir marknads­liberalistisk kapitalisme" og menneskrettene er blitt "liberalistiske".

Ebbing har tydeligvis ikke forstått at menneskerettene skal beskytte alle, også kapitalister og jordeiere. Ja, faktisk er menneskerettene spesielt viktig for å beskytte individene mot overkjøring fra flertallet: Ebbing tror det er greit å innskrenke noen menneskretter bare det skjer "demokratisk" innenfor folkesuvereniteten og av et "direkte folkvalgt organ."

Ingen kommentarer: