onsdag 4. juli 2012

Politiforbundet strikes back

Etter negativ oppmerksomhet mot Arne Johannessen og hans politiforbund for lønnskrav og utpressing 23.juli i fjor, skåret de plusspoeng i dag da NRK dagsrevyen hadde et medfølende innslag om vold mot politimenn i tjeneste. Det pussige er at det opprinnelig oppslaget kom 18.juni.

AJ er en dyktig spinmaster, det er sikkert. Verre er det at han er forbaska gjennomsiktig.

Selv AJs beste allierte på Stortinget, Per Sandberg (Frp), har problemer med å fordøye AJs strategi:

- 22. juli og dagene etterpå satte frivillige og andre liv og helse på spill, og så forhandler Politiets Fellesforbund om lønn og avspasering for sine politifolk! Det tror jeg Arne Johannessen har store utfordringer med å få det norske folk til å forstå, sier Sandberg.


Han mener fagforeningens opptreden skaper tvil om sikkerheten når politiet må bruke ressurser på forhandlinger om lønn så tett opp til et stort terroranslag.

- Jeg kan ikke i min villeste fantasi tro at noen tjenestemenn på noe tidspunkt i dagene etter 22. juli tenkte på lønn eller ferie. Dette handler om ledelsen i Politiets Fellesforbund, og jeg håper det ikke skader betjentene i politiet, sier Sandberg.
I tillegg hadde AJ ledet en kontroversiell streik i Unio. Omdømmeskaden var massiv og AJ hadde akutt behov for å rette opp skaden. AJ var på defensiven og der likte han seg ikke.

12 kommentarer:

bernielomax sa...

Litt ekstrainfo:
http://www.t-a.no/nyheter/article3236297.ece

Konrad sa...

Poenget er ikke vold mot politiet, men at Dagsrevyen tar opp denne saken rett etter at Politiforbundet fikk på pukkelen for usmakelige utpressing etter 22.juli. Dette lukter avledningsmanøver lang vei.

Det er selvsagt beklagelig at politimenn blir utsatt for vold i tjeneste, men noe må de faktisk regne, de er jo spesialutdannet for dette og har selv spesielle fullmakter til bruk av vold.

Anonym sa...

Enig med Konrad. Det blir litt som om at forsvarets folk skulle bli overrasket over at fienden skyter, eller at helsepersonell skulle kunne reservere seg mot blod og gørr.

Er man ikke forberedt på voldelige arrestasjoner, burde man kanskje satset på en karriere som litteraturkritiker, musiker, revisor eller fiskeoppdretter (sistnevnte får dog ikke ekstratillegg hvis han blir våt på fingrene)

Konrad sa...

Som sagt er det beklagelig at politiet blir utsatt for vold. Men selv nyhetsoppslaget i Dagsrevyen er klassisk Arne Johanessen triks. AJ har nylig ledet en kontroversiell streik og deretter avsløringen av utpressingen 23.juli. AJ hadde sterkt behov for en sak som gjenopprettet sympatien med polititjenestemenn.

Anonym2 sa...

Helsepersonell har en avtale om kompensasjon ifm katastrofealarm. Helsepersonell har klare rutiner på hvordan ting skal gjøres. Det hadde, slik jeg forstår det og avisene gjengir, ikke politiet.

politiforbundet var redde for å ikke bli kompensert og tok med rette dette opp.

De som bør få kjeft er lederne som ikke har vært fantasifulle nok til å tenke ut et slikt banalt scenario og tatt høyde for det. "Hva gjør vi når det smeller av en bombe og vi må tilbakekalle folk fra ferie?" er et spørsmål de burde ha stilt seg for lenge siden. Spesielt med tanke på at Norge deltar i USAs kriger og terrorhandlinger ikke burde være utenkelige.

For helsepersonell har de stilt spørsmålet og fått på plass avtaler. Ikke for politiet.

Jeg har til vanlig ikke mye sympati med AJ, men i dette tilfellet har han min fulle støtte.


Når arbeidsgiver beordrer noen på jobb mens noen befinner seg på ferie i gokk er det rett og rimelig at arbeidsgiver betaler en overtid for reisetiden.

At PF forsikrer seg at så skjer under dialoger initiert av arbeidsgiver skulle bare mangle.

Konrad sa...

En ting er hva som er rimelig kompensasjon, en annen ting er AJs opptreden og det som minner om utpressing. En bombe sprengte regjeringskvartalet og 80 mennesker var drept. Hva tenkte AJ på? Jo, overtidsbetaling, først og fremst. Mens resten av landet var i sjokk tenkte AJ på overtid. Sykepleiere og brannfolk slapp det de hadde i hendene.

Men det er likevel ikke saken her. PR-skaden er uansett skjedd og det er klar AJ og PF trenger en positiv sak for å gjennvinne sympatien.

Ideelt i agurktiden.

Anonym2 sa...

For noe tull. Politifolk slapp det de hadde og dro hjem fra ferie og rykket ut. De stilte opp.

Den som har skylda for at de havnet i en situasjon som noen opplever som utpressing er arbeidsgiver selv. De hadde ikke avklart dette på forhånd, noe de burde ha gjort. Man trenger ikke å ha stor fantasi for å se for seg en terrorhandling i ferietiden.

Arbeidsgivere forlanger at arbeidstakere skal være fleksible til enhver tid, men er sjeldent villig til å betale for det. Det forventes at jobben skal tas med hjem, på ferier, og man skal slippe alt man har i hendene og rykke ut. Slikt kalles beredskap, hvor man får kompensasjon og er ikke forenlig med ferie.

Noen ganger må man avbryte ferien, og da er det viktig at regler og rutiner er fastsatt. PF kan ta litt skyld her, for de er en avtalepart, men hovedskylden er som sagt arbeidsgivers.

En slik avtale var ikke på plass da katastrofen inntraff, og arbeidsgiver innkalte til et møte med partene. At PF tar vare på interessene til sine medlemmer er bare rett og rimelig. Det er jobben dems og derfor de har medlemmer.


Du har helt rett i at det er agurktid. Nyheten om AJs lønnsforhandlinger er en minst like stor agurk som den saken du irriterer deg over.

Konrad sa...

OK, nok en gang: Jeg har ikke sagt et ord om politifolkenes innsats 22.juli eller 23.juli. Forstår du ikke norsk? Jeg har også helt enig i at politifolk som andre tjenestemenn skal ha rimelig kompensert for å avbryte ferien.

Nok en gang: Det er ikke det saken handler om.

Saken er at AJs fagforeningsiver fremstår som spesielt usmakelig og umusikalsk, han fikk i løpet av de siste par ukene negativt søkelys mot seg og forbundet, dette i tillegg til den kontroversielle streiken.

AJ hadde akutt behov for en positiv sak. Det fikk han, og ved inngangen til agurktiden var det lett å få denne inn i Dagsrevyen.

AJ er en meget dyktig PR-mann, det skal han ha.

Anonym2 sa...

Hvis du er enig i at politifolk skal ha ekstra godtgjørelse, hvorfor stiller du deg bak kritikken mot at FB forsikret at så skjedde under et møte initiert av arbeidsgiver?


Angående mine norskkunnskaper. i ditt innlegg 23:27 skrev du følgende:
"Sykepleiere og brannfolk slapp det de hadde i hendene." Her impliserer du at politifolket ikke gjorde dette.

Det er vanskelig å tolke dette som noe annet enn kritikk av politifolket.

Hvis det ikke var din intensjon så burde du kanskje ha ordlagt deg annerledes.


Du mener at AJ fremstår som usmakelig og umusikalsk. Gjør han egentlig det? Eller er dette et bilde media ønsker å sette i disse agurktider?

AJ gjorde intet annet enn å forsvare sine medlemmers rettigheter, og for det er han usmakelig? Ville han ikke vært mer usmakelig om han ikke gjorde jobben sin?

Du har kjøpt pressens fremstilling og fyrer videre oppunder det hele ved å bruke ord som utpressing.

Konrad sa...

Jeez. Er ditt eneste bidrag å avspore saken mest mulig? Eller forstår du virkelig ikke det jeg skriver? Hvor mange ganger må jeg gjenta: Har jeg kritisert den enkelte tjenestemanns innsats? Har jeg sagt at politiet skal jobbe gratis?

Dette handler om AJs opptreden og slik dette har kommet frem i media er det usmakelig og umusikalsk. Men det er ikke engang det som er sakens kjerne. Det er bildet som er skapt i media som er saken. Etter at det negative bildet ble skapt dukket "vold mot politiet" saken opp i Dagsrevyen, en sak som inntil da var begravd i småaviser.

Dette er noe AJ og Politiforbundet driver med hele tiden. Sakene er kjennetegnet ved god timing og ingen motforestillinger.

Anonym2 sa...

Premissene dine for hele innlegget ditt er at AJ har handlet usmakelig og umusikalsk. Når dette kan bestrides står ikke innlegget ditt like støtt, for å si det slik. Det er ikke alle som er enige med deg i at PF er den store stygge skurken i utgangspunktet.

"Har jeg kritisert den enkelte tjenestemanns innsats?" spør du. Svaret er ja.

"Mens resten av landet var i sjokk tenkte AJ på overtid. Sykepleiere og brannfolk slapp det de hadde i hendene."

Ovenfor kritiserer du politiets innsats. Du sier at sykepleier og brannfolk gjorde jobben sin, men temaet var ikke dem, men politiet. Ved å påpeke at noen helt andre gjør jobben sin i en diskusjon om politiet så er det en kritikk av politiet. Budskapet mellom linjene at politiet ikke gjorde jobben sin. Den kan du ikke ro deg unna.

Og det du sier er heller ikke korrekt, for politifolk slapp også det de hadde i hendene og trådde til, på lik linje med sykepleiere og brannfolk.

Når du bruker ord som utpressing så kommuniserer du at politiet ikke fortjener det de kjemper for. Du har ikke sagt det rett ut, men du impliserer. Nok en gang.

"Har jeg sagt at politiet skal jobbe gratis?"

Jeg har ikke påstått at du har sagt at politiet skal jobbe gratis. Jeg sier at du stiller deg bak kritikken som har kommet i media mot at AJ sikrer sine medlemmers interesser. Det gjør du ved å bruke ordet utpressing. En grei definisjon på utpressing er å true med en handling for å få en uberettiget vinning.

Når du bruker slike ord så går du ikke akkurat god for at politiet skal få overtidsbetalt.

-----------

Saken kom ikke opp i dagsrevyen først. Den kom fra NTB og aftenposten hadde samtidig et intervju med den nedslåtte politibetjenten som såvidt overlevde. Artiklene kom ut ved 11-tiden 4. juli. At journalister i en slik stund leter etter flere hendelser og bakgrunnsstoff er langt fra unaturlig eller unormalt. Spesielt ikke i agurktiden.

Det virker som om du ønsker å ta PF og AJ.

Konrad sa...

Jeeeeez. Premisset mitt er at AJs og PFs kom i svært negativt søkelys. Denne "vold mot politiet"-saken var en gavepakke til AJ.

Selvsagt er jeg ute etter AJ. Er ikke det åpenbart? Men jeg er ikke ute etter AJ som person, jeg har aldri kommentert dialekten, skjegget eller noe annet personlig. Det er hvordan AJ fyller rollen som leder for PF jeg misliker.