tirsdag 10. juli 2012

Leilighetshaiene

I solidaritetens navn har jeg bidratt med en halv million til leilighetshaiene, skriver Ane Evenstad ironisk i Dagbladet.

I Norge har vi nå et fritt leie- og eiemarked. Det betyr at utleierne må betale markedspris når de anskaffer eiendom til utleie. Eiendommen kjøpes f.eks. av Evenstads foreldregenerasjon. Eller kanskje disse "haiene" er Evenstads foreldregenerasjon. Så når Evenstad sponser haiene er det foreldre og arvetanter hun sponser. Leie- og eiemarkedet er altså sammenkoblet. "Haiene" får ikke eiendommene gratis, etter at markedspris for eiendommen, renter og vedlikehold er betalt så sitter de igjen med en liten fortjeneste. De sitter ikke igjen med den halve millionen Evenstad skriver om.

Det virkelig interessante er ikke hvem disse "haiene" er og hva de tjener, men det faktum at haiene betaler minst 28 % skatt av fortjenesten. Evenstads foreldre og arvetanter betaler 0 % skatt av salgsgevinsten. Så hvem er den egentlige vinneren her? Hvem er det som sponses mest?

10 kommentarer:

Anonym sa...

de betaler 28% av fortjenesten ja, men de sparer 1.1% av formueskatt grunnet lav likningsverdi.

Har du 10 mill i formue så tar du opp 3 mill i lån og kjøper utleieboliger. Du sparer 100k i året i formueskatt. 100k i spart formueskatt tilsvarer ganske nøyaktig leieinntektene på 12k i måneden. (12* 12 = 144. * 0.72 = 104k). Staten gir vedkommende altså en sum tilsvarende leieinntekter av en grei 2-roms i Oslo.

4 % rente av 3 mill = 120k -> 35k i rentefradrag.

Bare ved å gjemme formuen sin i bolig har han tjent 15k. bankene tjent 120k, og staten forært han 135k. Årlig.

Dette før leieinntektene kommer inn og deretter ev. verdistigning.

Har man penger til overs så skal disse dyttes inn i boligmarkedet som bolig nummer 2-3-4 grunnet likningsverdi og rentefradrag.

Du får leieinntekter og kan cashe inn verdiøkning. Ja, du må gjerne skatte 28%, men du får mye tilbake så totalen blir langt lavere.

PS!
Årsaken til at man får tatt ut overskudd skattefritt er at folk skal være i stand til å flytte på seg uten å måtte gå ned i standard. Må du flytte fra Trondheim til Tromsø grunnet jobb så skal du ikke tape på det. Kunne med fordel ha økt grensen fra 1 år til f.eks 5 år for å dempe spekulasjonslysten. Skattefri fortjeneste er der for folkene som bruker bolig som bolig og ikke investeringsobjekt.

Hvem er verst? de som bor i bolig, eller de som putter formuen sin i boliger?

Konrad sa...

Ja det er lav takst på boligeiendom, men denne rabatten på formueskatt er større for egen bolig enn for utleiebolig.

Poenget er at utleier ikke får noe skattefritak, verken på inntekt av utleien eller på prisgevinst (unntaket er de som leier ut en leilighet i eget hus - disse kan knapt kalles "haier"). De som bor i boligen selv har altså alle skattefordelene, det er disse som driver opp prisen.

En investering på 3 mill krever ca 300.000 i årlig leieinntekt (25.000 i måneden) for at en "hai" skal synes det er interessant.

Poenget er at kronikken i Dagbladet peker på "haiene", men det er helt tullete. Det er ikke "utleiere" som casher inn, det er vanlige huseiere, alle deltar i samme markedet, det er ikke vanntette skott. Markedet er fritt og alle deltar i det samme pyramidespillet.

Anonym sa...

At rabatten er større for egen bolig enn for utleieboligen skulle bare mangle. Den er konstruert for at folk skal bo. Det var forresten først nylig den ble skjerpet inn (noe), og det kan vi takke dagens regjering for. Høyresiden kjempet imot. Som forventet.

Jeg er motstander av at boligmarkedet flommer over av skatteincentiver. Den eldre garde drar opp stigen etter seg her også. De yngre har minimal sjanse til å komme inn på boligmarkedet da alle potensielle hjelpemidler er oppbrukt i prisspiralen. Avdragsfrihet, foreldre som kausjonerer osv.

AP ønsker ikke å gjøre noe med incentivene, og Høyre kan vi bare glemme. De vil jo aldri finne på å ta fra de priviligerte noen goder. Det ville stikke dem dybt inn i hjerteroten.

Vi har historiske lave renter og dermed et vindu til å gjøre noe med f.eks. rentefradraget. Men de eneste som lufter tanken er SV.

Det er finurlig at man må være enig med SV om man ønsker å gjøre noe med boligpolitikken i Norge.

Anonym sa...

3 mill sa du. For å fullføre eksempelet så blir investeringen på 13 mill der de siste 3 millene er lån med negativ rente "fra staten".

Altså kan man handle for 30% mer grunnet skatteincentivene. Man får 30% gratis gearing på investeringen sin. Noe som gjør det langt lettere å nå målet på 10% avkastning på leieinntekter som du skisserer.

-----

La oss ta boligeieren din kontra bolighaien og hva staten gir boligeieren.

Boligeieren med bolig til 2M sparer noen 1000-lapper i året på spart formueskatt. Etter noen år får han solgt boligen sin til 30% prisøkning, altså 2.6M. Altså 600k i overskudd, minus 50k i dok.avg., 60k i megler, 150k i nytt bad og kjøkken. altså 340k i skattefritt EK. staten gir han da altså rundt 95k i skattelette ved salget.

Vi kan se på den gratis gearingen til bolighaien. Han har fått 3M ekstra å investere for. 30% prisøkning = 900k. dok.avg. var 75k, 60k i megler. nytt kjøkken+bad 150k = ca 600k i overskudd. Etter skatt = 430k

430k som er langt langt høyere enn 95k som boligeieren fikk.


Så det at bolighaien ikke får skattefordeler er bare tullball.

Konrad sa...

Skattefordelene er til de som selv bor i boligen (og evt leier ut en hybel i kjelleren). Profesjonelle utleiere får bare en liten rabatt på formueskatten, som utgjør lite i denne sammenheng. Alt annet må de proffe utleierne skatte fullt ut av, driver de tilstrekkelig stort (et antalle leiligheter)må de også svare personskatt og ikke bare den flate kapitalskatten på 28%. De må skatte av kapitalinntekten (overskudd på utleie) og på prisgevinst den dagen de selger eiendommen. Dette er krystallklart.

Skattefordelene er altså til de som bor i bolig som de eier selv. Leietakere og profesjonelle utleiere har ingen fordeler. Det er altså ikke "haiene" som er saken her, men det faktum at leietakere er taperne og boligeierne er vinnere. Skattesystemet driver her omvendt fordelingspolitikk, man tar fra de som ikke har (leietakere) og gir til de som har (boligeierne).

Anonym sa...

Profesjonelle utleiere får bare en liten rabatt på formueskatten, sier du.

Når ble minimum 40% rabatt en liten rabatt? Det er en enorm rabatt. Rabatten ligger gjerne på 50-60%.

Jeg har nettopp bevist for deg at profesjonelle utleiere har masse fordeler.

Leietakere har som du sier ingen. De har bare ulemper for de må betale formueskatt av EK som de sparer(når de bikker 750k).

Anonym sa...

Jeg er helt enig med deg i at dette er omvendt fordelingspolitikk som er overmoden for endring.

AP har i regjering gjort noe med det. De økte likningsverdien på boliger man ikke bor i, tok vekk muligheten for at boligeieren kan leie ut 75% av boligen sin skattefritt. Nå kun 50%. SV ønsker å gjøre noe med rentefradraget.

Den borgerlige siden ønsker status quo. Høyres løsning på boligpolitikken er å gi rik ungdom, altså hovedsaklig barn av velstående foreldre med godt nettverk, ytterligere rentefradrag. Business as usual derfra.

Konrad sa...

Nå er det mange anonyme her så jeg vet ikke hvem som er hvem.

Nok en gang: Vi har 3 typer skatt på boligeiendom
1) skatt på løpende inntekt av eiendommen - fullt fritak for egen bolig (samt en hybel i kjelleren)
2) skatt på gevinst ved salg - fullt fritak dersom man selv har bodd i boligen
3) skatt på formuesverdien - litt større rabatt for egen bolig sammenlignet med proff eier

Legg merke til at egen bolig er skattefri dersom man har boliglån på ca 30 % av verdien, da blir nettoformuen null.

La oss si at en proff utleier får 60 % av verdien lagt til sin formue. Med 30 % belåning får en eiendom til 10 mill en skattemessig formuesverdi på 3 mill. Etter bunnfradrag må utleieren skatte av 2,25 mill, det blir ca 25.000 kr i året i formuesskatt. Med et overskudd på la oss si 3 % av de 10 mill må utleieren også betale minst 84.000 i inntektsskatt per år. Dersom han i løpet f.eks. 5 år har en verdistigning på 5 % per år blir dette i tillegg en skatt på 140.000 PER ÅR.

En privatbolig av samme verdi og samme belåning betaler kr 0 (ZERO) i skatt. Dette er en subsidiering som totalt utgjør kanskje 50-60 milliarder per år.

Anonym sa...

Er ikke dette litt som å være sinna på termometeret når pasienten har feber?

Det er jo i byene at dette er et problem, og da særlig i Oslo. Hva hjelper det at man på den ene siden gjør hva man kan for at Oslo skal vokse raskest mulig, og deretter administrativt sørger for at boligmarkedet ikke kan bedre seg.

Det norske boligmarkedet er ikke bra for landet sett som helhet. Det måtte være bedre hvis folket sparte i verdiskapende ting enn i et pyramidespill. Skattefradraget er der et poeng.

Ser vi på Oslo, er det jo litt komisk at man ikke ønsker å bygge i høyden, til tross for at forholdene ligger godt tilrette for slikt mht. jordskjelv etc. Mer energiriktig er det også, i tillegg til at det ville kunne bidra til å løse trafikkproblemene i hovedstaden. Man trenger ikke ofre Marka. Man kan bare gi avkall på ideen om at Oslo skal være en lav by.

Vil man gå enda hardere til verks, kan man kjøre i gang større desentraliseringer. Man kan videre gjøre en større del av kulturlivet selvfinaniserende.

Du kan kort og godt ikke på den ene siden gjøre alt du kan for at Oslo skal være landets mest attraktive sted å bo, og på den andre siden syte og klage for at mange vil bo midt i smørøyet, med påfølgende høye priser.

Flytt utdanningsinstitusjonene ut, f.eks. Gjør Oslo til utdanningsfri sone.Er det noe som kjennetegner studenter, er det at de er mobile. Kutt tilstrømningen av studenter til Oslo, og du skal se av både trafikkproblemene og boligmangelen løser seg av seg selv. Og legger vi ned landbruksdepartementet blir det enda bedre.

Ellers er jo de rød-grønne så glade i avgifter - og særlig atferdsendrende avgifter. La næringslivet måtte betale en miljøavgift på 30 000 per år per ansatt de har innenfor bompengeringen, og en tilsvarende "sentralitetsskatt" for alle som ønsker å bo i særlig pressede områder.

Alvorlig talt: Det er litt latterlig at så mange syter for hvordan boligmarkedet i særlig Oslo fungerer.

Jeg synes det er aldeles flott. Når markedet stiger, vet jeg at pengene stort sett ikke går til noe bærekraftig økt forbruk uansett. (litt lånefinansierte eksesser, har vi dog sett. De "rammede" om det), og når markedet raser, har jeg ingen penger i klemme.

Klart at enkelte har blitt veldig velstående - på papiret - men de realiserer jo ikke gevinsten og flytter til noe billigere uansett. De går på rimi, shopper billigmat, eter pizza grandioza - men dør i troen på at de er velstående.

Pengene er jo låst fast død og uproduktiv klapital.

Anonym sa...

Flytt all høyere utdanning ut av Oslo, og så er problemet løst. Vil man gå enda hardere til verks kan man innføre en sentralitesskatt på f.eks. 30 000 per bolig innenfor bomringene. Endelig kunne man innføre en motsvarende avgift for alle selskaper per ansatt innenfor bomringene. Endelig kunne man i tillegg gjennomføre en storstilt utflytting av offentlige arbeidsplasser.

Politikerne har gjort sitt beste for å gjøre Oslo til en attraktiv by. Denne strategien har feilet. Da burde man prøve det motsatte - slik at vi slipper all denne sytingen.