fredag 29. mars 2013

Der ingen skulle tru at nokon kunne bombe

Under flykrigen mot Gaddafi tok Norge på seg de mest politisk sensitive og militært krevende bombemålene melder Klassekampen 3. mars. I følge NRK Brennpunkt bombet norsk jagerfly også mål som i følge politisk ledelse ikke skulle være bombemål.

Mellom 1945 og 2011 slapp norske fly bare seks (6) bomber i krigssituasjon. I løpet av Libya-krigen slapp norske fly 560 bomber, omkring 10 % av alle bombene sluppet over Libya.

Etter 1814 har Norge vært angrepet 1 gang, og fram til 1999 var Norge aldri på den angripende siden. Fra og med Kosovo har dette endret seg markert:

  • 1999: Angrep på Serbia i strid med folkeretten
  • 2001: Angrep på Taliban og okkupasjon av Afganistan 
  • 2003: Norge trakk seg i siste øyeblikk fra Bush angrep på Irak (Høyre ville gjerne være med)
  • 2011: Norge deltok i et massivt anrep på Libya (operasjonen gikk langt ut over FN-vedtaket)
Okkupasjonen av Afganistan var hjemlet i FN-vedtak, men Norge deltok ikke bare i fredsbevarende operasjoner, i realiteten var det en løpende krig mot Taliban/al-Khaida.

Angrepet på Serbia og Afganistan skjedde med en prest som statsminister, samme mann leder nå et "fredssenter" i Oslo.

Angrepet på Libya skjedde i regi av NATO med velsignelse anti-NATO partiet SV.

Norge en fredsnasjon? Trukke det nei.

Ingen kommentarer: