tirsdag 12. mars 2013

Høyrefolk mot ytringsfrihet

Både liberale (som Jan Arild Snoen) og nasjonalkonservative (som Hans Rustad og Hege Storhaug) høyrevridde står på barrikadene for ytringsfrihet, spesielt når gjelder retten til kollektiv, verbal mobbing av våre nye landsmenn. Men når det gjelder pressens (spesielt Dagbladets) påpekning av kritikkverdige forhold i forvaltningen (herunder mistanke om rasistiske holdninger) da har pipa ofte en helt annen låt. I Schjenken-saken handler det endog om den mektig staten mot den lille mann, en klassisk liberal problemstilling der man som utgangspunkt inntar den lille manns perspektiv. Men neida.

Den pågående rettssaken handler om ytringsfrihet og hvor langt mediene kan gå i påpekning av kritikkverdige forhold. Folk på høyresiden mener Dagbladets ytringsfrihet burde vært innskrenket, eller "kneblet" (skrik!) som det heter. Gooding er i likhet med Jan Arild Snoen medlem av Monticello Society med navn etter Jeffersons gods. Dette er folk som klart og "prinsippielt" forsvarer frimodige ytringer, men når Dagbladet påpeker kritikkverdige forhold i offentlig forvaltning da arbeider man hardt mot ytringsfrihet.

Forstå det den som kan.

11 kommentarer:

Anonym sa...

Og hvem er det som er underdog her, Schenken eller Farah?

Konrad sa...

Schjenken representerte en ansiktsløs, urokkelig forvaltning. Schjenken faker "underdog" og "offer", og dessuten er han for nærtagende.

Anonym sa...

Ytringsfrihet er ikke det samme som å spre beviste løgner eller bedrive injurier.
Schjenken og Farah har forsont seg med hverandre. Hvorfor er DU fortsatt så indignert på Farahs vegne?

Konrad sa...

Dagbladet omtalte aldri Schjenken. De omtalte bare ambulansetjenesten. Kan man være injurirende overfor en etat?

Spredde Dagbladet bevisst løgner? Tja.

Jeg er ikke indignert på Farahs vegne, jeg er indignert over Schjenkens sutring.

Anonym sa...

I en så spesifikk hendelse er det ikke reelt å si at "Dagbladet omtalte aldri Schjenken".

Konrad sa...

Her er eksempel på det Dagbladet skrev:
"REGJERINGEN VIL kartlegge offentlig rasisme i stat og kommuner. Tiltaket er en konsekvens av at ambulansepersonell nektet å ta med seg den blødende Ali Farah (37) i Sofienbergparken og kalte voldsofferet «svin». Reaksjonene er sterke.

Beskyldningene har haglet om utbredt rasisme i det offentlige. Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen sier at det er på tide at den eventuelt ubehagelige sannheten kommer fram.

RASISME KAN defineres ulikt, smalt eller bredt. Det handler om oppfatninger av at menneskers verdighet, egenskaper, rettigheter og plass i samfunnet, avhenger av deres hudfarge og «rase». Å kartlegge innleverte klager fra minoritetspersoner som mener de er blitt diskriminert av politi, helsepersonell og på sosialkontorer, er selvsagt mulig. Men de fleste som diskrimineres klager ikke. Personer nederst på rangstigen tier. Dessuten er det umulig å kartlegge institusjonell rasisme og ukulturer i systemet. Gevinsten er først og fremst økt oppmerksomhet om rasisme. Det som skjedde med Ali, får konsekvenser."

" Etter to år som inkluderingsminister er Bjarne Håkon Hanssen (Ap) skremt over omfanget av rasisme og diskriminering i Norge. Nå slår Hanssen alarm og trapper opp kampen mot rasismen.

- Ja, jeg må innrømme at jeg er blitt skremt over den diskrimineringen som rammer mennesker med innvandrerbakgrunn. Jeg har møtt mange ungdommer med flerkulturell bakgrunn som forteller om diskriminering og rasisme. Det betyr ikke at avsenderne av det som er sagt og gjort, har tenkt på det som rasisme. Men at mange unge mennesker som gjerne er født og oppvokst her i landet og som opplever seg som norske, utsettes for diskriminering, er det ingen tvil om. Rasisme i skolen? - Omfanget er større enn jeg var klar over da jeg begynte i denne jobben, sier Hanssen til Dagbladet. På innvandrerungdoms møtesteder i hovedstaden har han hørt ungdommer fortelle om diskriminering fra politi, fra lærere og på utesteder. Historiene har skremt og rystet statsråden. Neste høst vil han legge fram en handlingsplan mot rasisme. - At vi skulle legge fram en slik plan, var bestemt før hendelsen i Sofienbergparken. Men det som skjedde der, ble en vekker som gjør at vi nå går såpass kraftfullt til verks, sier Hanssen til Dagbladet. - Hvordan reagerte du på TV-bildene fra Sofienberg-parken og det som har kommet fram om ambulansefolkenes og politiets håndtering? - Jeg vil ikke karakterisere følelseslivet mitt, men jeg vil si det samme som helseminister Sylvia Brustad: Det som skjedde er helt uakseptabelt."


Anonym sa...

Intervjuobjektene stiller ikke spørsmål engang om hvorvidt dette er rasisme, og Dagbladet har nok lagt ordene ganske godt tilrette i munnen på dem. I andre tilfeller var DB mer aktiv.

Pakk er de hele bunten. De ville ikke drømme om å bo i nærheten av innvandrere, eller ansette noen, eller sende ungene sine til en innvandrertung skole.

Kvitinger som faktisk lever av sin skinnhellighet.

Folk behandles som drit av det offentlige Norge i mange sammenhenger. Noen ganger rammer dette innvandrere og. Det blir det ikke rasisme av. Noen ganger behandles utlendinger dårlig fordi de er utlendinger. Det blir det faktisk heller ikke rasisme av. At all diskriminering av fargede eller innvandrere er rasisme, er bullshit.

Nordmenn i utlandet diskrimineres også, men de færreste velger å kalle det rasisme - av den enkle grunn at det ikke er det.

Michael sa...

"Nordmenn i utlandet diskrimineres også, men de færreste velger å kalle det rasisme - av den enkle grunn at det ikke er det."

Når nordmenn diskrimineres mot fordi de er nordmenn, kaller jeg det rasisme.

Konrad sa...

So what?

Vedrører det poenget mitt?

Anonym sa...

Michael: Dersom man er i utlandet og f.eks. ranes fordi man anses som en feit fin mulighet, så kan man nok kalle det diskriminering - men er det rasisme?

Ranes du fordi pakket tror du har penger, eller ranes du fordi de mener at hvite drittsekker bør ranes, åkke som?

Når migrasjon/tollere/politi oftere plukker ut folk som fysisk ligner på folk fra land med relasjoner til terror, hvor det er mange med ulovlig opphold, eller hvilken annen statistisk overrepresentasjon man måtte snakke om, er det nok diskriminering, men det er ikke rasisme.

Jeg vil hevde at det finnes rasjonelle grunner til å kontrollere folk på basis av utseende, men man skal selvsagvt være klar over at det er en generalisering.

Sånn sett er det også rasjonelt å blinke seg ut ransofre på basis av hudfarge, men jeg vil tro at en del ranere kan skrive under på at ikke alle hvite er stinn av gryn.

Generalisering på bakgrunn av rase kan nok kalles diskriminering, men om det er rasisme? Jeg vil mene at det må ligge en holdningsmessig nedvurdering av rase/etnisitet i bunn før man kalle noe for rasisme. Videre er det rimelig å si at denne holdningsmessige nedvurderingen må gi seg utslag i handling, dersom man skal kunne si at en handling er rasistisk.

For å vende tilbake til innlegget, vil jeg mene at man skal være være ganske vrangvillig dersom man utelukker alle andre muligheter enn rasisme. Jeg kan forestille meg mange alternative forklaringer:

De aller fleste av oss avviser andre på basis av førsteinntrykk/personlig fremtreden. Hva som gir et førsteinntrykk som oppfattes som negativt, kan være ganske mange ulike ting. (lukt, utseende, utstråling, påkledning, ledsagere, osv). Det kan også handle om hudfarge.

Det vi ser her, er at alle andre mulige grunner forkastes: Dette handlet om rase, sa man. Implisitt sa man: Hadde han ikke vært svart, ville dette ikke skjedd.

Forestill deg så det motbydeligste menneskevesen du kunne tenke deg. Legg så til en etnisk variabel. Med mindre du da endrer oppfatning, er du rasist?

Som det mennesket jeg er, kan jeg ikke alltid redegjøre selv for hvorfor jeg ikke liker en annen person. Jeg kan heller ikke redegjøre fullstendig for hvorfor jeg handler som jeg gjør i enhver situasjon. Ikke minst spiller det underbevisste en rolle.

Poenget mitt er at det krever en ganske enkel forestillingsverden for at alle andre forklaringer enn rasisme skal forkastes. Dessverre later store deler av den norske befolkning til å være ganske enkle.

Kort sagt: Det ble tatt en feil beslutning i parken. Å hevde at årsaken til at beslutningen ble som den ble, er at mannen var svart, blir for enkelt.

Michael sa...

Anonym: Diskriminering og generalisering er ikke det samme. Jeg har da aldri sagt noe om turisttyver og lignende (som slettes ikke har noe med diskriminering å gjøre). Med diskriminering trodde jeg du mente negativ diskriminering, det vil si med forskjell i rettigheter kun basert på etnisitet/nasjonalitet.