fredag 1. mars 2013

Konspirasjonsteoriene lever

Hvorfor skal Human Rights Services finansieres for å bakvaske islam og skape konspirasjonsteorier om hva muslimer står for?

av Rita Carlsen, daglig leder i HRS (Human-Rasistisk Senter)

Human Rights Service bruker skattebetalernes penger på å dikte opp et fiendebilde, for deretter å angripe det. Human Rights Service mottar penger over statsbudsjettet, og det er beklagelig å benytte statlige penger slik.

HRS har en rekke ganger svertet muslimer, men verre: Vi har ikke kompetanse til å bedrive analyse og ender opp i konspirasjonsteorier (20. februar), og de lever i beste velgående (22. februar).

Vi har ikke «tidvis rost at afrikanere generelt er psykisk utviklingshemmede». Jeg har publisert en artikkel hvor det vises til forskning om gjennomsnittlig IQ i ulike land. At mange, inkludert Human Rights Service, mener at IQ-forskning ikke er gangbar vei i debatten, er noe helt annet enn det Antirasistisk Senter konkluderer med.

Vi betrakter «muslimer flest som en monolittisk, ekstrem enhet». Tvert om mener vi at islam først og fremst ødelegger for muslimer flest. Derfor har vi påpekt at Antirasistisk senters kontakt med islam, knytter også dem til ekstremisme.

Det er konspiratorasjonsteoretisk av oss når vi sammenligner hijab med SS-uniformer og Ku Klux Klan-sekker og jenter i hijab med barnekrigere. I artikkelen på rights.no forklarer jeg at hijab ikke er «et stykke tøy» uten noe budskap. Og jeg sier at vi ikke må la jentebarn bli hijabkrigere.
 ---------------------

Denne åpenhjertige bekjennelsen kan også leses på Aftenposten.no, Carlsen blander sammen begrepene konspirasjon og konspirasjonsteoretisk, derfor er teksten no korrigert.

2 kommentarer:

Doremus sa...

Jeg synes er uklokt av deg å legge inn denne typen ironiske speilvendinger uten å tydelig forklare...ja, du kjenner resten. :-/

Konrad sa...

Jeg har til og med rettet feil ordbruk, det burde Karlsen takke meg for!