torsdag 28. februar 2013

Alexandra Irene Larsens krumspring

Alexandra Irene Larsen er gang etter gang tatt i selektiv og tendensiøs sitering, og forsøker frekt å bløffe. Det merkelige er ut hun ikke lar seg affisere, i Klassekampen 28/2 avfeier  hun kritikken som "krumspring":

Jeg synes det er underlig, og en litt for lettvint manøver, at Knut Vikør prøver å hevde seg feilsitert og misforstått. 
Skal man le eller gråte?

Ingen kommentarer: