fredag 22. februar 2013

Afrikanere ikke psykisk utviklingshemmede likevel

Afrikanere flest er ikke psykisk utviklingshemmede likevel, slik Antirasistisk senter påstår at "Julia Cæsar" har påstått på HRS nettside, ergo er ikke Julia Cæsar rasist og ergo så lyver ARS. Nei det er bare halvparten av afrikaneren som er kraftig tilbakestående, presiserer "Cæsar".

Jøjemej. Nytt lavmål fra Hege Storhaug og HRS?

Se også transfines om saken.

1 kommentar:

Doremus sa...


Dagens sitat-tatt-ut-av-kontekst, fra HRS’ Rita Karlsen :

"Human Rights Service og Antirasistisk Senter mottar begge penger over statsbudsjettet, og det er beklagelig å benytte statlige penger slik."

Karlsen skriver også at hun bare "har publisert en artikkel hvor det vises til forskning om gjennomsnittlig IQ i ulike land."

Akkuratja. Julia Cæsar, vitenskapsjournalist. :-(