torsdag 14. februar 2013

Nykapitalismen i Aps bakgård

Sinte og frustrere klubbledere i Amedia vil ikke godta at toppledelsen i konsernet får store bonuser, mens 120 ansatte må gå, melder NRK.

Lignende har vi sett i f.eks. SAS: Samtidig som SAS fikk statlig nødhjelp både fra Norge, Sverige og Danmark, utbetalte selskapet 14 millioner kroner i bonus til flere nøkkelpersoner i selskapet for at de skulle bli i stillingene.

Dette er en ny eller gjenopplivet form for direktør-kapitalisme der direktørene opptrer som om bedriften er deres egen lommebok, og der det bare dreier seg om å bruke makt og triks for å overføre mest mulig verdi fra ansatte til seg selv. Det som kalles "bonus" er i realiteten en storstilt omfordeling fra vanlige arbeidsfolk til direktørklassen.

Det verste er at dette skjer i Aps bakgård. Det er mindre overraskende at den politiske høyresiden klager over at de må betale relativt mer skatt av pengene de har tusket til seg.


Ingen kommentarer: