lørdag 9. februar 2013

Vokser offentlig sektor?

Offentlig sektor, særlig velferdsstaten, vokser voldsomt sies det ofte, særlig på den politiske høyresiden men også hos liberalistiske sosialdemokrater. Ord som "eksplosjon" og "enorm" brukes. 14/1 sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund til Aftenposten:

- Andelen offentlig ansatte øker, og det blir en stadig større byrde for privat sektor å finansiere dette. Regjeringen er nødt til å endre på det, sier Lund.
Nei, dette er bare en myte, skriver Linda Oksnes og Bjarne Jensen i Klassekampen 4/2:
Tallene for sysselsatte årsverk i offentlig forvaltning i forhold til samlet sysselsetting har ligget stabilt de siste 20 årene. Andelen årsverk i offentlig forvaltning har ligget på omtrent 28 prosent siden 1990-tallet. 
....
Fra 1991 til 2011 økte privat tjenesteyting med 45 prosent mot 37 prosent vekst i offentlig forvaltning. Siden veksten i offentlig forvaltning har vært på linje med økonomien generelt har andelen årsverk i offentlig forvaltning ikke økt. Andelen årsverk i privat tjenesteyting har på den annen side forstsatt å øke. Det betyr at en økende andel av velstandsøkningen blitt tatt ut i form av private tjenester. 
Never kill a good story, som de sa i Dagsrevyen før de sendte innslaget om romkvinnen.

1 kommentar:

Anonym sa...

Egentlig burde alle statsekretær-stillinger settes ut på anbud, som passende kunne vinnes av akkurat de samme personene. Da ville statssekretærene formelt være selvstendig næringsdrivende.

Da kunne offentlig sektor bli enda mindre, formelt sett.

At offentlig sektor fortsetter å være like stor, til tross for mange privatiseringer, illustrerer vel at man er lengre fra målet om en liten stat enn noensinne.

Statsbudsjettet er for stort, selv om det i mange tilfeller brukes "private" aktører. Eller kanskje snarere: det har for stor vridning mot unødvendige ting, mens alle de "gode" tingene enten skal brukerfinansieres eller ikke bli gjennomført.

Mottoet later til å være at det ikke skal gå ei eneste oljekrone til noe nyttig.

Fremfor alt later posten til å illustrere at utviklinga har løpt fra statistikken om offentlig sektors størrelse. Mens staten tidligere bygde veier, drev jernbane og flyplasser, gjør den ikke dette lenger, til tross for at antall statsansatte ikke har falt.

Jeg tror posten din snubler over noe interessant mht hvordan norsk politikk virker.