fredag 15. februar 2013

HRS: Kritikk og selvkritikk

Fra Vepsens årsrapport om hatgrupper i Norge (min utheving):

HRS fremstår et forsøk på å danne en mer stueren islamfiendtlig gruppe, og HRS er den eneste av disse grupperingene som har mottatt offentlig støtte. Organisasjonen ledes av Rita Karlsen, med Hege Storhaug som informasjonsleder. Før 22. juli 2011 spredde HRS også eurabiaretorikk, både i form av ting de publiserte på nettstedet sitt og gjennom uttalelser talspersonene selv kom med i media. I ettertid har de benektet at de står for disse standpunktene og lagt ansvaret for det som lå på nettsiden på tidligere medarbeidere.

I året som gikk har HRS lagt seg på en svært aggressiv retorikk mot meningsmotstandere. Artikler på HRS sin nettside har forsøkt å knytte kjente muslimer til ekstreme grupper som for eksempel Profetens Ummah. Flere av disse artiklene er signert med et fiktivt navn, og det kan synes som om ledelsen i HRS slik forsøker å distansere seg fra innholdet i artiklene, samtidig som de ser seg tjent med å spre dem.
Til sammenligning beskrives Hans Rustads Document.no slik (min utheving):
En ren blogg og de bekjenner seg ikke til eurabiateorien og skiller seg derfor fra andre islamfiendtlige nettsteder. Det som imidlertid kjennetegner Document.no er en dypt mistenksom og delvis konspiratorisk tenkning omkring mediers og myndigheters rolle. Document.no beskriver en dystopisk virkelighet og sprer mistillit til demokratiske beslutningsprosesser og kan på denne måten bidra til radikaliseringsprosesser som kan føre folk ut i mer ekstreme politiske landskap. Ser man på kommentarfeltene til dette nettstedet finner man mye hatefullt grums, ikke bare mot muslimer men også mot Arbeiderbevegelsen.
Det er verdt å merke seg at Johan Galtung også er nevnt, dog i den lavere konspirasjonsklassen, ikke den rendyrkede hatklassen.

1 kommentar:

Doremus sa...

Og så var vi i gang igjen:

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Stadig-mer-fremmedfiendtlig-7125422.html

http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Stadig-mer-konspiratorisk-7125935.html

" HRS er likevel ikke mer moderate enn at de eksempelvis har sammenlignet hijab med både SS-uniformer og KKK-hetter. Vi har ingen som helst problemer med at personer argumenterer mot bruk av hijab. Hva vi har et problem med, er når det antydes at enhver som går i hijab fortjener sammenligning med massemordere og klansmenn."

"ARS’ ordspråk stiller i en særklasse når det gjelder generaliseringer. At kritikk av hijab tolkes til en sammenlign med «massemordere og klansmenn», er hinsidig. En må være desperat for å bedrive slike «analyser», og det ligger tett opp til konspirasjonstenkning."

Nei, tenk å tolke en sammenligning av hijab med SS-uniformer og KKK-hetter dit hen at man sammenligner hijab-brukere med massemordere og klansmenn....