fredag 15. februar 2013

Utopister til høyre og venstre

Jon Hellesnes er enig med John Gray i at de utopisk drømmene er flyttet fra den politiske venstresiden til høyresiden (Dag og Tid 8/2):

Den amerikanske nykonservatismen er eit eksempel. Den ber i seg ein utopi om global fred og marknadsfridom. Men på ei eventuell liste over dei fælslegaste regima i den siste menneskealderen er det nykonservative US-regimet i perioden 2001- 2008 kandidat til ein plass høgt oppe. Etter at Irak-krigen vel var komen i gang, var sentrale politiske aktørar så som George W. Bush, Dick Cheney og Donald Rumsfeld ofte å sjå på TV, også her i Europa. Under ei fjernsynsoverførd gudsteneste var dei endåtil samla til bøn. (...) Det positive er at nykonservatismen som politisk ideologi ser ut for å vere på retur - no styrer dei meir etter einskildsaker. Dei nykonservative var ei politisk rørsle, dei hadde ein teori. I dag framstår dei høgreorienterte meir som vanlege reaksjonære, Tea Party- og Wall Street-representantar.
Denne høyresiden har påfallende likhet med mange islamister som også drømmer om renhet, nostalgiske drømmer om da samfunnet var rent og ryddig.Tea Party bevegelsen har et stort innslag av nostalgikere.

Norges utopister fant vi etter krigen på venstresiden. Underlig nok er en av disse, Civitas Bård Larsen, den ivrigste kommunistjegeren og han gyver løs med den nidkjærhet som kjennetegner de nyfrelste og rettroende, ingen avvik fra den rene sti er for små.

4 kommentarer:

Doremus sa...

"Men på ei eventuell liste over dei fælslegaste regima i den siste menneskealderen er det nykonservative US-regimet i perioden 2001- 2008 kandidat til ein plass høgt oppe."

Uhm?!?

Konrad sa...

Graderingen av "fælslege" regimer står for Hellesnes' regning. Faktum er dog at Bush jr invadert Irak uten grunn, med kaos og flere hundretusen liv på samvittigheten. Afghanistan er heller ingen ubetinget suksess.

Forøvrig er det mest interessante poenget utopismen.

Doremus sa...

Det er absolutt interessant å diskutere om regimer slipper (for)billig unna med konsekvensene av kriger kontra andre menneskerettighetsbrudd og overgrep. Men enhver målestokk som plasserer Bush' USA "høyt oppe" på en verstingliste som løper fra 1930 og fremover, fremstår for meg som ytterst mangelfull.

Jeg vet forøvrig heller ikke hvorfor det er skummelt at Bush&co var ofte på TV og til og med ba sammen ved en anledning.

Konrad sa...

Jeg tipper at Hellesnes synes det var ekkelt å late som man hadde gud på sin side.

Du har naturligvis rett i at innenfor den siste "menneskealderen" er Bush & co ikke en versting, langt i fra. Uttrykket "manns alder" betyr ca 30 år (voksen, selvstendig mann ble mann ved ca 25-30 år), da er det noe annet.

Når det gjelder arroganse er Bush & Co likevel langt oppe på verstinglista.