søndag 3. mars 2013

Jøder og indianere

Palos de la Frontera, 3. august 1492: Christofer Columbus legger ut med kurs mot India. "Etter at de spanske monarkene hadde kastet ut alle jødene fra deres land og rike, fikk jeg i oppdrag å reise til India sjøveien," noterte Columbus.

Granada, fire måneder tidligere: De spanske monarkene utsteder et dekret (Alhambra-dekretet) som sa at alle jøder måtte forlate Spania senest 31. juli det året.

Palos var en av de havnebyene de spanske (sefardiske) jødene reiste fra, da Columbus kastet loss var det 3 (tre) dager over fristen for de jødene som fortsatt befant seg på spansk jord.

Dermed var den siste frontier innad i Spania overvunnet, jødene kastet ut og muslimene skulle snart slå følge. Spania var klar for å overvinne nye frontiers, da med indianerne som den tapende part.

Den gamle verden er erobret, 
den nye står for tur.

Ingen kommentarer: