tirsdag 12. mars 2013

Intercity: Too little, too late

Nasjonal transportplan legger opp til sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar innen 2024 (til en pris av 60 mrd kr), altså et mindre tempo i utbyggingen enn planlagt.

Innretningen av satsingen er riktig, men ambisjonsnivået og tempoet er for lavt. Med dette befester Norge sin posisjon som det mest bakstreverske jernbanelandet i Europa.

Det er også noen enkelttiltak som mangler:

  • Kapasitetsproblemene inne i Oslo sentrum (tunnelene under byen) blir større med mer trafikk til/fra pendlerbyene
  • Til Hønefoss vil togene fortsatt gå om Drammen, slik at trafikken til Hønefoss og Ringerike fortsatt hovedsakelig vil gå gjennom tettstedet på Sollihøgda. Denne fjerde hovedaksen i Oslo-metropolen er ignorert.
Hovedveien til Hønefoss, Ringerike, Hallingdal og Bergen.

Ingen kommentarer: