mandag 4. mars 2013

Dydsmonster

Er Grorud og Tøyen en sosial katastrofe, eller går det meget bedre?

NOVA-undersøkelse gjennomført blant 14–17-åringer ved Oslo-skoler i 1996, 2006 og 2012.

Generelle tendenser siden 1996:

  • Flere trives på skolen, færre gruer seg, og det er mindre skulk.
  • Færre drikker seg tydelig beruset. Unge røyker mindre, men snuser mer.
  • Færre begår kriminelle handlinger eller blir utsatt for trusler om vold.
  • Unge er mer hjemme og mindre ute sammen med jevnaldrende enn før.
  • Omfanget av ulike psykiske plager har økt.
  • Langt færre i aldersgruppen har hatt samleie.

Ingen kommentarer: