mandag 15. juli 2013

En teori for snylterkapitalisme

Innføring av corporate governance har skapt en eksplosjon i kostnader til ledere og rådgivere, sier Øystein S. Spetalen til Finansavisen (10. juli). Corporate governance handler om styring av aksjeselskaper med tanke på ansvar, resultater og incentiver.

Bekvemmelig nok for toppledere er dette en teori som kan legitimere stadig høyere lønn, særlig slik lønn som på finurlig vis er knyttet til "resultater". I USA har dette gitt absurde utslag der en leder casher inn tusen ganger mer enn en vanlig ansatt. I Norge har det gitt seg andre utslag som at Helge Lund får høyere lønn fordi han holder kostnadene nede, altså ved å sparke folk eller holde ansattes lønn nede. Ja han forsøker endog å betale mindre skatt (til den norske stat) for at selskapets eier (den norske stat) skal tjene mer penger!

Ingen kommentarer: