lørdag 20. juli 2013

Trykkokerteorien - vold og ideologi

Ideologien bak volden på Balkan kom ikke fra politikere og hærførere. Kimen ble sådd av serbiske intellektuelle, forfattere, prester, tv-personligheter og poeter, skriver Maren N. Olsen i Morgenbladet:

Intellektuelle skrev om de grusomme tyrkerne. Forfattere begynte å snakke om hvordan Kosovos muslimske albanere drev demografisk krigføring gjennom store barnekull. Det serbiske vitenskapsakademiet skrev et memoraadum der de påsto - utea fnugg av bevis - at albanerne begikk et «fysisk, politisk, juridisk og kulturelt folkemord» mot serberne i Kosovo.

Det ironiske er at mannen bak krigene i Kroatia, Bosnia og Kosovo ikke var noen hardbarket nasjonalist i utgangspunktet. En av hans politiske motstandere beskrev det slik: Milosevic besteg hesten den serbiske intelligentsiaen hadde salt for lenge siden. I disse dager står hans medsammensvorne, Radovan Karadzic, tiltalt for folkemord i Bosnia på begynnelsen av 1990-tallet. Dommeren la i forrige uke frem bevis for at Karadzic skal ha vært til stede på møter der det ble bestemt at «en tredel av muslimene skulle drepes, en tredel skulle konverteres til ortodoks kristendom, og en tredel ville flykte på egenhånd». Slik skulle Bosnia tømmes for muslimer.
Leder ord til vold, er altså spørsmålet. Svaret er at i det minste bereder grunnen. Utviklingen på Balkan frem mot krigene 1992-1999 gir fint lite støtte til trykkokerteorien, snarer motsatt

Forøvrig er det påfallende at islam-"kritikere" (islamfiendtlige) nekter for at de på noen måte har et medansvar for ABB og 22.juli, samtidig er slike islam-"kritikere" opptatt av islam som religion eller ideologi i seg selv er opphav til mye galt, inkludert vold. Arne Tumyr (SIAN) sa selv i dag at Koranen består av 60 % oppfordring til forfølgelse av de vantro.

Men Koranen er jo bare ord, hvordan kan den lede til vold?

Ingen kommentarer: